Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ/1. ročník LF UPJS

Z WikiSkript
 •  Anatómia 1,2
 •  Histólogia a embryológia 1
 •  Lekárska biofyzika
 •  Lekárska terminológia
 •  Lekárska biológia 1,2
 •  Prvá pomoc
 •  Cudzí jazyk pre VL a ZL
 •  Medicínska informatika
 • Športové aktivity 1,2
 • Sociálna medicína
 • Lekárska etika
 • Lekárska chémia