Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ

From WikiSkripta

  • Sprievodca štúdiom na LF UPJŠ je študentský materiál určený všetkým záujemcom o štúdium, začínajúcim, ale aj starším študentom, ktorý im má pomôcť zorientovať sa na škole a v nových predmetoch.
  • Sprievodca nie je oficiálnym dokumentom fakulty, ale často z nich vychádza.
  • Príspevky študentov, absolventov a zamestnancov fakulty sú vítané.

Pre uchádzačov o štúdium na LF UPJŠ

Informácie pre uchádzačov o prijímačkách, prihláškach a pod.