Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ/InternetUPJS

Z WikiSkript

Na Lekárskej fakulte UPJŠ je možnosť prístupu k internetu pre študentov vo forme:

  • počítačovej miestnosti lekárskej knižnice a počítačov v študovni knižnice
  • počítačového terminálu umiestneného pri vstupe na fakultu
  • prostredníctvom vlastného zariadenia pripojením k fakultnej Wifi - toto pripojenie vyžaduje inštaláciu certifikátov a získanie prístupových údajov na Ústave informatiky LF UPJŠ. Wifi prístup je možný v posluchárňach a v študovni knižnice.