Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ/Uchádzači o štúdium v Košiciach

Z WikiSkript

Úvod[upravit | editovat zdroj]

V nasledujúcich riadkoch nájdete informácie pre všetkých tých, ktorí majú záujem o štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Články vám okrem základných informácií sprostredkovávajú aj pohľad a skúsenosti starších študentov a absolventov fakulty.

Základné informácie[upravit | editovat zdroj]

Na LF UPJŠ máte možnosť študovať okrem iných 2 hlavné, lekárske štúdijné programy – Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo Všeobecné lekárstvo je denné 6 ročné štúdium, ktoré má spojený 1. a 2. stupeň. To znamená, že narozdiel od väčšiny štúdijných programov na vysokých školách neprechádzate bakalárskym a magisterským stupňom, ale po ukončení štúdia po šiestich rokov získavate priamo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a akademický titul „MUDr.“ a máte možnosť uplatnenia v rôznych odboroch v kategórii lekár – od všeobecného lekára až po neurochirurga a pod. Špecializácia absolventa sa uskutočňuje až postgraduálne. Počas štúdia získavate všeobecné vedomosti zo všetkých odborov.

V prípade zubného lekárstva je princíp štúdia rovnaký, s tým rozdielom, že po úspešnom zvládnutí štúdia získavate titul „MDDr.“ a uplatnenie nachádzate v odboroch v kategórii zubný lekár – napr. stomatológ, maxilofaciálny chirurg.

Požiadavky na uchádzačov[upravit | editovat zdroj]

Okrem odborných vedomostí by u záujemcu o štúdium nemal chýbať záujem o medicínu a lekárske povolanie. Uplatnenie absolventa je skutočné široké – od praktickej medicíny až po medicínsky výskum a výučbu. Hlavnými predmetmi prijímacieho konania sú chémia a biológia, ktoré tvoria aj obsah prijímacej skúšky. Ideálnou strednou školou pre štúdium medicíny je gymnázium, ktoré vám poskytne dobré základy pre prípravu na prijímačky. Avšak, vzhľadom na rozdielnu úroveň stredných škol je nutné tieto vedomosti ešte ďalej upevniť a rozšíriť Základnou požiadavkou je maturita. Z akejkoľvek strednej školy a z akýchkoľvek predmetov. To znamená, že o štúdium sa môžete uchádzať aj zo zdravotnej strednej školy, alebo akejkoľvek inej. Príprava možno bude zložitejšia, ale rozhodne nie nemožná.

Prihláška na štúdium[upravit | editovat zdroj]

Podanie prihlášky je prvým krokom. Máte dve možnosti – podať prihlášku klasickú – papierovú, alebo elektronickú. Papierové prihlášky je možné zakúpiť v papiernictve a s ich vyplnením vám pomôžu štúdijný poradcovia na vašej strednej škole. Je potrebné do nej vyplniť aj známky počas strednej školy, ktoré však na výsledok prijímacej skúšky nemajú žiaden vplyv. Prihlášku je nutné potvrdiť lekárom. Podanie elektronickej prihlášky zahŕňa registráciu do Akademického informačného systému a presné inštrukcie nájdete na stránke LF v sekcii pre uchádzačov o štúdium.

V prípade oboch prihlášok je nutné prihlášku podpísať (v prípade elektronickej jej vytlačenú podobu), potvrdiť lekárom a doplniť doklad o zaplatení – pre zaplatenie použite poštovú poukážku U – formu s dvoma ústrižkami, aby jeden ostal vám a druhý ste nalepili na 3. stranu prihlášky. Údaje pre platbu získate z oficiálnych informácii uvedených na stránke fakulty v sekcii pre uchádzačov. Takto pripravenú prihlášku zašlite do stanoveného termínu (obvykle do 28.2.) poštou doporučene na adresu uvedenú v oficiálnych informáciách pre uchádzačov (viď predošlý link).

Podanie elektronickej prihlášky je lacnejšie a umožňuje sledovanie stavu prihlášky na internete.

Prijímacia skúška[upravit | editovat zdroj]

Jediným kritériom pre prijatie na fakultu je výsledok prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z testu z chémie a biológie. Každý predmet je zastúpený 100 otázkami. Každá otázka má 4 možnosti. Správne môžu byť jedna, dve, tri, štyri alebo žiadna možnosť. Každá možnosť je za jeden bod. Celý test je teda za 2x100x4 = 800 bodov. Bod za možnosť dostávate, ak správnu možnosť zaškrtnete resp. nesprávnu necháte neoznačenú. Ak označíte nesprávnu možnosť resp. neoznačíte správnu dostávate za danú možnosť 0 bodov, tj. body sa neodpočítavajú.

Podklady na prijímacie skúšky, ktoré je možné zakúpiť v kníhkupectve na LF, obsahujú kompletnú sadu otázok (1500 pre každý predmet), z ktorých sa testy zostavujú, avšak každá otázka má až 8 možností, z ktorých sú na výslednom teste vybrané 4 a v rozdielnom poradí.

Chémia obsahuje okrem teoretických úloh aj príklady a redoxné reakcie, ktoré sú v teste vždy zastúpené u určitom počte. V modelových otázkach tieto príklady možnosti neobsahujú, avšak na prijímacej skúške už áno.

Príprava na prijímaciu skúšku[upravit | editovat zdroj]

Pripravovať sa je najľahšie z pomoci spomínaných modelových úloh. Skúsenosti vravia, že nestačí len jednoduché memorovanie správnych možností, ale pre dobrý výsledok je nutné látke skutočne rozumieť. Otázky preto využite spočiatku ako osnovu pre to, čo sa učiť a v ďalšom štádiu pre kontrolu vedomostí. Na štúdium využite v prípade chémie hlavne rôzne publikácie určené pre maturantov, v prípade biológie hlavne 6 dielov učebníc biológie pre stredné školy. Pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je zväčša nutné prejsť celý súbor učiva a otázok viac krát.

Výsledok[upravit | editovat zdroj]

Výsledok prijímacej skúšky môžete vidieť na internete zväčša v deň konania skúšky s tým, že limit potrebný pre prijatie je stanovený až na záver, po poslednom dni skúšok pre daný odbor. Okrem toho je výsledok zverejnený aj na fakulte a bude vám oznámený poštou.