Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ/Lekarska prehliadka

Z WikiSkript

Vstupnú lekársku prehliadku vykoná váš praktický lekár pre deti a dorast. Potvrdenie o nej vám vystaví na výmenný lístok, ktorý je nutné odovzdať pri zápise na fakultu. Za vykonanie tejto lekárskej prehliadky sa platí podľa cenníka jednotlivých lekárov.