Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ/ISIC

Z WikiSkript

Preukaz ISIC je medzinárodný preukaz študenta vysokej školy. Vydáva sa zo zákona povinne každému študentovi v dennej aj externej forme štúdia. Preukaz obsahuje vaše meno, označenie fakulty, na ktorej študujete a identifikačné číslo študenta (pod fotkou, kratšie), ktoré vám slúži ako login pre prihlasovanie do AIS.

Karta sa vystavuje na celé štúdium, na zadnú stranu sa po zaplatení poplatku za obnovenie na nasledujúci rok nalepí nálepka.

Karta slúži ako preukaz na zľavy pri nákupoch vo väčšine kníhkupectiev (vrátane internetových) a v niektorých ďalších obchodoch (bývajú označené symbolom karty ISIC na vstupných dverách). Okrem toho, držiteľ je oprávnený cestovať so zľavou 50% na vnútroštátnych spojoch a mestskou hromadnou dopravou.

Karta zároveň slúži ako preukaz do univerzitnej knižnice, elektronická peňaženka napr. pre kopírovacie služby a pod.