Fórum:Sprievodca štúdiom LF UPJŠ/Studentske aktivity UPJS

Z WikiSkript

Na lekárskej fakulte pôsobia dve študentské organizácie:

Spolok medikov mesta Košice - SMMK [1]

  • spolok je organizovaný do viacerých klubov, napr. Klub zahraničných aktivít, Klub verejného zdravia a pod.
  • umožňuje študentom zapojiť sa do rôznych mimoškolských aktivít, ako napr. práca so zahraničnými stážistami, práca s deťmi, zdravotnícka osveta pre verejnosť a iné


Slovenský spolok študentov zubného lekárstva - SSŠZL [2]

  • spolok združuje študentov zubného lekárstva z celého Slovenska
  • umožňuje študentom zubného lekárstva zapájať sa do roznych spoločenských a vzdelávacích akcií zameraných na študentskú komunitu, verejnú osvetu v oblasti zubného lekárstva a ústnej hygieny a mnoho iných
  • pomocou projektu Big Brother pomáha začínajúcim študentom prvých ročníkov pri prvých krokoch na fakulte