Faktory virulence bakterií

Z WikiSkript

Virulence je vlastnost bakterií, která vyjadřuje úroveň patogenity. Patogenita je schopnost bakterie poškozovat hostitelskou buňku.

Mezi faktory virulence se řadí:

  1. adheziny – adheze na povrchy v organismu hostitele,
  2. invaziny – pomáhají při pronikaní bakterie do buněk a tkaní v hostiteli,
  3. impediny,
  4. moduliny,
  5. agresiny.

[zdroj?]