Fisurální cysty

From WikiSkripta

Cysta je patologická dutina vystlána epitelem. Fisurální cysty nemají vztah k zubnímu systému, jsou to cysty v mandibule a maxille. Cysty z poruch vývoje vznikají v čelistech z indukovaného epitelu při uzavírání štěrbin a sutur, dojde tedy k uskřinutí epiteliálních ostrůvků v hloubce tkání.

Rozdělení[edit | edit source]

Nazopalatinální cysta[edit | edit source]

Nazopalatinální cysta často vzniká mezi kořeny horních řezáků, často tyto kořeny roztlačuje, zuby jsou obvykle vitální. Obvykle nadzvedává sliznici. Epitel je uzavřen v canalis incisivus, vytvoří cystu.

Mediální palatinální cysta[edit | edit source]

Tato cysta vzniká z epitelu uzavřeného v průběhu patrové čáry. Na RTG je dobře patrná ve střední části tvrdého patra. Táhne se obvykle od úrovně špičáků až k molárům.

Laterální palatinální cysta[edit | edit source]

Laterální palatinální cysta je tzv. dysodontogenetická cysta alveolárního výběžku. Vzniká z epitelu v místě spojení premaxilly a maxilly. Lze lokalizovat mezi laterálním řezákem a špičákem. Tato cysta se častěji objevuje u žen.

Střední mandibulární cysta[edit | edit source]

Střední mandibulární cysta je velmi vzácným druhem. Vzniká ve střední čáře mandibuly, z epitelu při uzavírání mandibulárních výběžků. Může vzniknout i z odontogenního epitelu (sklovinného orgánu).

Nazoalveolární cysta[edit | edit source]

Vzniká z epitelu při spojení laterálního nosního výběžku a processus maxillaris. Nachází se v měkkých tkáních horního rtu a to nejčastěji u žen.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. 1983.