Gingivitidy v dětském věku

Z WikiSkript

 • Zánět marginální gingivy je nejobvyklejší parodontopatií v dětském věku.
 • Dentogingivální připojení nebývá postiženo.
 • Nejčastější lokalizace je ve frontálním úseku horní i dolní čelisti.
 • Rozhodujícím etiologickým faktorem je kumulace dentálního plaku, který se v zásadě neliší od plaku dospělých.
 • Supragingivální zubní plak nacházíme u dětí zpravidla v sousedství velkých slinných žláz.
 • Subgingivální plak je řídkým nálezem.

Etiologie

 • Gingivitis eruptiva
  • Prořezávání stálých zubů provázeno gingivitidou.
  • Příčinou je kombinace kumulace plaku a traumatizace dásně.
 • Orotodontické vady
 • Kariézní léze
 • Výplně
 • Ortodontické aparáty
 • Úpony retních uzdiček a mělké dolní vestibulum
 • Dýchání ústy
 • Jako součást infekcí horních cest dýchacích

Použitá literatura

 • FIALOVÁ, Sylvia a Květoslava NOVÁKOVÁ. Vybrané kapitoly z pedostomatologie. 2. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 8024408945.