Golgiho šlachové tělísko

From WikiSkripta

(Redirected from Golgiho tělísko)

Heslo
Schéma reflexu – ze šlachového tělíska vedou senzitivní vlákna, která se v míše přepojují na inhibiční interneuron. Ten poté inhibuje motoneuron příslušného svalu a ukončuje tak jeho kontrakci.
Schéma reflexního oblouku šlachového vřeténka
Golgiho šlachové tělísko - schéma zapojení

Golgiho šlachová tělíska patří mezi proprioreceptory. Nacházejí se ve šlachách v těsné blízkosti spojení šlachy se svalem, v jednom svalu jich je cca stejné množství jako svalových vřetének (přibližně 1 šlachové tělísko na 10 svalových vláken). Se svalovými vlákny jsou zapojena v sérii. Tělíska jsou tvořena skupinou větví tlustšího Ib vlákna, které končí mezi vlákny šlachy. Ib vlákna vedou informace ze šlachových tělísek do CNS. Celá terminace je kryta jemným vazivovým pouzdrem. Úkolem šlachových tělísek je bránit přepětí (přetížení) svalu i šlachy, zároveň jsou citlivá i na tenzi kontrakce a spolupracují se svalovými vřeténky. K aktivaci tělísek dochází napnutím šlachy (při kontrakci svalu, při zvýšení svalového napětí). Informace vedená z tělísek pak způsobí útlum alfa-motoneuronů, které motoricky inervují tento sval. Jedná se o tzv. proprioreceptivní (myotatický, napínací) reflex.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie 1 : Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-246-0307-1.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.