Hartmannova operace

From WikiSkripta

Heslo
Hartmann.png

Hartmannova operace spočívá v chirurgickém odstranění rektosigmoidea (či jiné části střeva) s terminální (distální) kolostomií a zašitým slepým proximálním pahýlem rekta.

Indikací může být nádorové (kolorektální karcinom) nebo zánětlivé onemocnění (divertikulitida). Přerušená kontinuita GIT se může obnovit za 2–3 měsíce tzv. okluzí stomie (tedy opětovným napojením střeva a odstraněním stomie).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • PENKA, Igor a Zdeněk KALA. Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. 2008, roč. 2, vol. 1, s. 12-16, ISSN 1803-5345.