Hemoperikard

From WikiSkripta

Heslo

Hemoperikard znamená přítomnost krve v osrdečníku (perikardu). Akutně vzniklý hemoperikard může být způsoben například rupturou srdečního svalu při infarktu myokardu a může vést k rychlému vzniku tamponády.Odkazy

Související články

Použitá literatura