Histonový kód

Z WikiSkript

Zkontrolováno old.png
Heslo

Histonový kód představuje hypotézu, že chemická (posttranslační) modifikace histonových proteinů (především jejich aminoterminálních konců) reguluje transkripci genů. Mezi nejčastější modifikace histonů patří acetylace, metylace, fosforylace, ubikvitinace, sumoylace a ADP-ribosylace.

Odkazy

Zdroj

  • VYSKOT, Boris. EpiGenetika. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 150 s. ISBN 80-7183-326-6.