Histonový kód

Z WikiSkript
Změněno.png
Heslo

Histonový kód představuje hypotézu, že chemická (posttranslační) modifikace histonových proteinů (především jejich aminoterminálních konců) reguluje transkripci genů. Mezi nejčastější modifikace histonů patří acetylace, metylace, fosforylace, ubikvitinace, sumoylace a ADP-ribosylace.

Odkazy

Zdroj

  • VYSKOT, Boris. EpiGenetika. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 150 s. ISBN 80-7183-326-6.