Hlavní znečišťující faktory vody

Z WikiSkript

Potrero Generating Station Outflow

Znečištění vody můžeme rozdělit na:

 • lokální – odpadní vody z domácností, podniků, zemědělských chovů
 • plošné – splachy hnojiv a pesticidů z polí (proniká i do podzemních vod)

Biologické znečištění[upravit | editovat zdroj]

Biologické znečištění způsobují především organické látky (silážní šťávy, fekálie apod.)

Chemické znečištění[upravit | editovat zdroj]

Chemické znečištění vody je způsobeno především:

 • Ropa a ropné produkty – Tyto látky na hladině vody vytvářejí tenký film, který zabraňuje okysličování a poškozuje peří a srst živočichů.
Znečištění vody ropou
 • Detergenty – Jedná se o čistící a mycí prostředky, které obsahují tzv. tenzidy, tedy povrchově aktivní látky, které zabraňují výměně plynů a jsou jedovaté. V případě, že obsahují i fosfáty, způsobují eutrofizaci vod.
 • Polychlorované bifenyly – Tyto látky jsou součástí mazadel, nátěrových hmot a hydraulických kapalin. Jedná se o toxické a karcinogenní látky, které se hromadí v tukové tkáni. Vážným způsobem poškozují nervovou soustavu, kůži a imunitu.
 • Hnojiva a pesticidy
 • Těžké kovy – Kovy se do vodních toků dostávají z odpadů a imisí. Kumulují se v organismech hlavně u ryb a vodních ptáků.

Fyzikální znečištění[upravit | editovat zdroj]

Jedná se především o tyto druhy znečištění:

 • Radioaktivní záření – Toto znečištění je způsobeno těžbou a úpravou uranu a ukládáním radioaktivního odpadu na dně moří.
 • Tepelné znečištění – Jedná se o odpadní teplo z chladící vody elektráren nebo z hutnického průmyslu.
 • Mechanické znečištění – Např. zanášení vodních toků.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

 • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 269 s. ISBN 978-802-4614-144.
 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 208 s. ISBN 80-862-8556-1.
 • Prezentace ze stránek Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky.