Hygienické limity

Z WikiSkript

Hygienický limit je hodnota koncentrací (u prachu, chemických látek) nebo intenzit činitelů (u hluku, vibrací, fyzické zátěže) významných z hlediska vlivu životních nebo pracovních podmínek na zdraví člověka, o nichž se předpokládá, že jim mohou být vystaveny téměř všechny osoby, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění jejich zdravotního stavu. Problematiku hygienických limitů lze demonstrovat na rozdílu limitů mezi pracovním a životním prostředím.

Limity pro pracovní prostředí[upravit | editovat zdroj]

  • pracovník je vystaven vyšším koncentracím nebo intenzitám činitelů
  • expozice trvá omezenou dobu
  • jde o dospělé "zdravé" osoby
  • expozice je ovlivnitelná

Limity pro životní prostředí[upravit | editovat zdroj]

  • týká se celé populace včetně dětí, seniorů i nemocných
  • zpravidla celoživotní expozice
  • expozice není ovlivnitelná

Při komplexní expozici (jedné a téže) škodlivině (z ovzduší, vody, potravin) se uvažuje o tzv. přijatelné denní dávce (PDD), tj. dávce škodliviny, která při působení na člověka během celého života nezpůsobí vznik nemoci. Při kombinovaném působení škodlivin (ve směsi) v určité části prostředí (vzduch, voda, potraviny) nutno počítat s možností prostého sčítání účinku, ale také potenciace, příp. protekce.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TUČEK, Milan, et al. Hygiena a epidemiologie : Učební texty UK. 1. dotisk 1. vydání vydání. Praha : Karolinum, 2012. 358 s. s. 29-30. ISBN 978-80-246-2025-1.