Index zdraví prostaty

Z WikiSkript

Pro skrínink karcinomu prostaty se využívá mimo jiné prostatický specifický antigen (PSA). PSA je orgánově specifický marker, který se zvyšuje při řadě stavů, kdy je poškozená bariéra mezi epitelem prostaty a krevními kapilárami.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Prostatický specifický antigen.

.

Skrínink karcinomu prostaty je specifičtější, pokud se využijí i další parametry. Kromě celkového PSA se v krvi stanovuje i jeho volná frakce a jeden z prekurzorů, [-2]proPSA (též p2PSA). Z těchto parametrů se počítá tzv. index zdraví prostaty (prostate health index, PHI):

[math] PHI = \frac{p2PSA}{fPSA} \cdot \sqrt{PSA} [/math]         [1]

Interpretace[upravit | editovat zdroj]

Čím vyšší je index zdraví prostaty (PHI), tím vyšší je pravděpodobnost karcinomu prostaty. Senzitivity 90 % dosahuje tento parametr při cut-off kolem 28[2]. Jinými slovy, méně než 10 % mužů s karcinomem prostaty má PHI nižší než 28.

PHI je vhodné především jako skríninková metoda. Zejména při mírném zvýšení PHI je specifita vyšetření nízká, je tedy třeba doplnit další vyšetření (např. biopsii prostaty). Pro cut-off 28, jež odpovídá senzitivitě 90 %, se specifita pohybuje jen kolem 35 %[2]. Většinou se proto při interpretaci jednotlivého výsledku používají dvě meze, např. 28 a 40:

Interpretace PHI (příklad)
PHI Senzitivita Specifita
< 28 Nižší riziko karcinomu prostaty 90 % 35 %
28–40 Šedá zóna
> 40 Vyšší riziko karcinomu prostaty ~ 75 % ~ 50 %


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KOPECKÝ, Josef, Jana POVOVÁ a Vladimír JANOUT. Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty. Urologie pro praxi [online]. 2015, vol. 16, no. 3, s. 106-108, dostupné také z <https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2015/03/04.pdf>. ISSN 1803-5299. 

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. LOEB, Stacy a William J. CATALONA. The Prostate Health Index: a new test for the detection of prostate cancer. Therapeutic Advances in Urology. 2013, roč. 2, vol. 6, s. 74-77, ISSN 1756-2872. DOI: 10.1177/1756287213513488.
  2. a b LOEB, Stacy, Martin G. SANDA a Dennis L. BROYLES. The Prostate Health Index Selectively Identifies Clinically Significant Prostate Cancer. The Journal of Urology. 2015, roč. 4, vol. 193, s. 1163-1169, ISSN 0022-5347. DOI: 10.1016/j.juro.2014.10.121.