Indukční faktory

Z WikiSkript

Indukční faktory jsou látky, které působí na skupinu reagujících cílových buněk a jsou uvolňovány ze signalizačního centra. Do této skupiny patří růstové faktory, cytokiny a hormony. Skládají se z glykoproteinů, polypeptidů a peptidů.

Superrodina TGF-β[upravit | editovat zdroj]

Rodina transformujících růstových faktorů β (transforming growth factors β), byla objevena u virem transformovaných buněk. TGF-β inhibují buněčné dělení a stimulují sekreci složek extracelulární matrix. TGF-β se účastní specifikace tělních os, tvorby mesodermu, chrupavek a kostí.

Superrodina FGF[upravit | editovat zdroj]

Rodina fibroblastových růstových faktorů (fibroblast growth factors) zahrnuje více než 10 členů významných pro embryonální i postnatální období života. Skupina faktorů byla objevena v roce 1974. Faktory pracují v těsné asociaci k extracelulární matrix a k jejich funkci je nutná vazba na heparansulfát. Přenáší signál cestou MAP-kinázy, stimulují růst končetin, přispívají k regionalizaci mozku a ke specifikaci dorsoventrálního uspořádání.

Rodina Hedgehog[upravit | editovat zdroj]

Tato skupina dostala svůj název podle larev octomilek s recesivní alelou genu hh (ostnatá bříška). Zvláštním členem rodiny je gen Sonic Hedgehog, který je zodpovědný za dorzoventrální uspořádání nervové trubice a anteroposteriorní uspořádání končetin. Gen Indian Hedgehog je důležitý při vývoji skeletu.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gen Sonic Hedgehog.

Rodina Wnt[upravit | editovat zdroj]

Wnt představuje jednořetězcový polypeptid nerozpustný ve vodě. Jeho signalizační dráha obsahuje dvě místa represe. Wnt má důležitou funkci při vývoji ledvin a formování myotomů.

Systém Delta-Notch[upravit | editovat zdroj]

Součástmi systému jsou ligand (Delta) a receptor (Notch). Oba jsou zabudovány do membrány buněk a jejich interakce je možná pouze v těsném kontaktu buněk. Systém Delta-Notch je důležitý pro neurogenezi a somitogenezi.

Další faktory[upravit | editovat zdroj]

Mezi další indukční faktory patří:

  • rodina LIF - udržuje pluoripotenci buněk myšího zárodku a indukuje vývoj ledvin u člověka,
  • inzulinová rodina - regulace růstu,
  • neurotrofiny - nutné k přežití neuronů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NOVOTNÁ, Božena a Jaroslav MAREŠ. Vývojová biologie pro mediky. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 99 s. ISBN 80-246-1023-X.