Inhibitory (genetika)

Z WikiSkript

Látky, které všeobecně ovlivňují (brzdí) transkripci, translaci, a tím dělení buněk.

Inhibitory můžeme dělit podle více kritérií:

 1. přednostně působící na syntézu DNA
  • Mitomycin, Streptonigrin, Edein...
   • hlavní alkylační činidla (vazbou na N7 guanin tvoří kovalentní vazbu mezi oběma řetězci). Mitomycin působí na G1 fázi (blokuje mitózu). Streptonigrin působí na S fázi. Phleomycin se váže na thymin. Bleomycin štěpí řetězce jednovláknové i dvouvláknové molekuly DNA, Neokarcinostatin působí na enzymy replikace.
 2. prednostně působící na syntézu RNA interakcí s DNA
  • Aktinomycin, Anthracykliny...
   • Anthracykliny: daunamycin − interkalace do řetězce DNA, Olivomycin − váže sa na DNA.
 3. působící na syntézu RNA interakcí s RNA-polymerázami
  • Rifamyciny, Streptolygidin...
   • Rifamyciny − vážou se na beta subjednotku bakteriální polymerázy, Amanitiny reagují s eukaryotickými polymerázami typu II.
 4. působící na úrovni prekurzorů nebo na regulační úrovni
  • Tubercidin, chinonová antibiotika...
   • Tubercidin − inhibuje RNA i DNA a proteosyntézu. Cordicepin ukončuje syntézu RNA (chybí mu 3'OH skupina). Myxofenolové kyseliny interferují v syntéze guaninu. Azaserin a DON jsou analogy glutaminu (tlumí syntézu purinů). Chinonová antibiotika ovlivňují fosforylaci RNA prekurzorů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1. díl. 1. vydání. Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1594-3.