Jadrový obal

Z WikiSkript

Jadrový obal oddeľuje obsah jadra (tj. karyoplazma, chromatínové fibrily, jadierko) od cytoplazmy.

schéma jadra

Štruktúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • Vnútorná membrána – smerom dovnútra je vybavená retikulárnou sieťou proteínových molekúl 3 typov (adherujú na ne kondenzované časti chromatínových fibríl, umožnuje to priestorové oddelenie jednotlivých chromozómov v príprave ich replikácie).
  • Vonkajšia membrána – prechádza plynulo do endoplazmatického retikula, často na nej vidieť ribozómy.
  • Medzi nimi je perinukleárny priestor (naväzuje na cisternový systém retikulárnych cisterien).

Jadrové póry[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • osemboké otvory, spájajúce vonkajšiu a vnútornú membránu
  • 80 nm v priemere
  • jadro cicavčej bunky ich má 3000–4000
  • vystlané komplexom 24 proteínových molekúl s uzáverovým granulom
  • transportuje malé proteínové molekuly + veľké častice z jadra (ribozomálne podjednotky, opracované molekuly mRNA)
  • transport v jadrových póroch je mohutný, preto je nutná regulácia, ktorá však ešte doteraz nieje úplne objasnená

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ŠTARK, Otakar a Ján KAPRAS. Lékařská biologie a genetika 1. 1987. vydání. Státní pedagogické nakladatelství, 1987. sv. 1.