Kasein

Z WikiSkript

Heslo


Kasein je fosfoprotein vyskytující se v mléce ve formě micel (93 % kaseiny, 3 % vápenaté ionty, 3 % volný fosfát, 1 % fosfoserin) a kaseinových komplexů.

Beta-kasomorfiny

  • vznik při trávení kaseinu ve střevě
  • patří mezi heptapeptidy
  • rezistentní vůči intestinálním proteázám
  • váží se na opioidní receptory → inhibice střevní motility a sekrece vody
  • nepřecházejí do krve
  • uvažuje se o jejich použití při léčbě průjmů

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KASPER, Heinrich a Walter BURGHARDT. Výživa v medicíně a dietetika. 1. vydání. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.
  • VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin. 2. 3. vydání. Tábor : OSSIS, 2009. ISBN 978-80-86659-17-6.
  • SVAČINA, Štěpán, et al. Klinická dietologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.