Katatonie

From WikiSkripta

Heslo

Abnormální pohyby, které se vyskytují při některých duševních chorobách nebo stavech. Může jít například o stereotypní pohyby končetin, mimiku a grimasování, nebo naopak ztuhnutí (stupor), často v bizarní poloze po dlouhou dobu. Katatonie se vyskytuje u schizofrenie, hysterie, epilepsie nebo po velkém psychickém traumatu.[1]

Odkazy

Související články

Reference

  1. VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 6. vydání. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-105-0.