Klasifikace kazivých dutin

From WikiSkripta

V současné době existují dvě hlavní teorie rozdělení kazivých dutin

Podle Blacka[edit | edit source]

G. V. Black (1836 – 1915) rozdělil kavity do pěti tříd. Později byla doplněna tato teorie o šestou třídu. [1]

 • I. třída – kavity vzniklé preparací kazu v jamkách a rýhách premolárů a molárů a ve foramen caecum (O, P, B)
 • II. třída – kavity vzniklé preparací kazu na aproximálních plochách molárů a premolárů (MO, DO, MOD)
 • III. třída – kavity vzniklé preparací kazu na aproximálních plochách řezáků a špičáků nezasahující na řezací hranu (M, D)
 • IV. třída – kavity vzniklé preparací kazu na aproximálních plochách řezáků a špičáků zasahující na řezací hranu (se ztrátou růžku) (MI, DI, MID)
 • V. třída – kavity vzniklé preparací kazu v krčkových partiích zubů (C)
 • VI. třída – podle Fusayamy – kaz na abradovaných hrbolcích a incizálních ploškách[1]


Podle lokalizace na jednotlivých plochách zubů je dělíme ještě na:

 1. Centrální (jednoduché) kavity – jsou takové kavity, které se nacházejí pouze na jedné plošce zubu, patří sem kavity I. třídy a kavity V. třídy
 2. Obrysové (složené) kavity – jsou kavity, které se nacházejí na dvou nebo více ploškách zubu, patří sem kavity II., III. a IV. třídy

Podle Mounta a Huma[edit | edit source]

G. J. Mount a W. R. Hume rozdělili kazivé dutiny jednak podle lokalizace na zubu, jednak podle velikosti kavity.

Lokalizace:

 • lokalizace 1 – fisury, jamky a defekty skloviny okluzních ploch distálních zubů + foramina caeca
 • lokalizace 2 – aproximální plochy zubů pod bodem kontaktu
 • lokalizace 3 – kazy v gingivální třetině zubu

Rozsah:

 • rozsah 1 – povrchová léze
 • rozsah 2 – střední kavita
 • rozsah 3 – rozsáhlá kavita
 • rozsah 4 – velmi rozsáhlá kavita

Kazivá léze se zapisuje jako dvě čísla oddělená tečkou tak, že první číslo určuje lokalizaci a druhé číslo určuje rozsah. (Například: rozsáhlá kazivá léze na aproximální ploše se označí 2.3)


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b DOSTÁLOVÁ, Tatjana, et al. Stomatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana, et al. Stomatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.