Kojení během těhotenství a riziko potratu

From WikiSkripta

Článek shrnuje studii provedenou v roce 2019, která pojednává o možných rizicích potratu, když ženy během těhotenství kojí. Bližší informace jsou k nalezení přímo ve studii, která je k dohledání ve zdrojích.

KONTEXT[edit | edit source]

Tato americká studie tvrdí, že počet kojících žen a doba trvání kojení se v posledních dekádách zvyšuje. Následkem by mohlo být, že ženy budou více kojit i během těhotenství, což by mohlo vést ke zvýšenému riziku potratu. Zatím ovšem bylo na toto téma provedeno velmi málo studií.

METODOLOGIE[edit | edit source]

Byla sesbírána data z 10 661 těhotenství z několikanásobně prováděného národního dotazníkového šetření o růstu rodin (National Survey of Family Growth) z let 2002–2015. Data byla použita ke spočítání potratů vzhledem ke kojení během těhotenství. Pomocí vysoce variabilních Cox modelů vyšetřujících rizika (Multivariate Cox proportional hazards models) se vyšetřovala souvislost mezi kojením během těhotenství a riziky potratu.

VÝSLEDKY[edit | edit source]

Zjistilo se, že potratovost byla vyšší, když ženy během těhotenství výlučně kojily (35 %), než když k tomu podávaly příkrmy, nebo vůbec nekojily (15 %). Riziko potratu při výlučném kojení během těhotenství bylo podobné jako u žen, které počaly, když jim bylo 40 let a více.

ZÁVĚRY[edit | edit source]

Výlučné kojení během těhotenství je spojeno se zvýšeným rizikem potratu. Zůstává však záhadou zda a jak je kojení během těhotenství spojeno se zdravotními dopady na matku a kojené dítě. Je potřeba provést detailnější výzkum na toto téma, aby se zjistilo, jaká bychom měli dávat ohledně kojení v těhotenství další doporučení.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

- Vnitřní vyšetření (porodní asistence)
- Zevní vyšetření (porodní asistence)
- Ošetřovatelské diagnózy

Použitá literatura[edit | edit source]

MOLITORIS, Joseph. Breast‐feeding During Pregnancy and the Risk of Miscarriage. Perspectives on Sexual & Reproductive Health. 2019, roč. 3, vol. 51, s. 153-163, ISSN 15386341.