Kombitubus/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Heslo
Kombitubus

Kombitubus je dvouluminární rourka, užívá se jako pomůcka k zajištění dýchacích cest určená pro nelékaře a lékaře, kteří neumí provést endotracheální intubaci.

Poloha obturačních manžet kombitubusu
  • Rourka je zaváděna „naslepo“ přes dutinu ústní, předpokládá se zavedení do jícnu. Nutno nafouknout dvě obturační manžety. Jedna slouží k obturaci jícnu a druhá k obturaci pharyngu. Kombitubus poté umožňuje provádět umělou plicní ventilaci dle potřeb.

<mediaplayer> https://www.youtube.com/watch?v=Rm0ZuRQVVsU&feature=youtu.be </mediaplayer>


Odkazy

Související články