Laryngeální maska/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Heslo
Laryngeální masky
Poloha masky po zavedení

Laryngeální maska je pomůcka určená k zajištění dýchacích cest pro nelékaře či lékaře, kteří nemají zkušenosti s endotracheální intubací.

  • Maska se zavádí „na slepo“, lze ji zavést i u postiženého v sedě.
  • Dolní konec masky obturuje jícen.
  • Umožňuje provádět umělou plicní ventilaci.

Odkazy

Související články