Kyselina acetoctová

From WikiSkripta

Heslo
Kyselina acetoctová 3D
Kyselina acetoctová vzorec

Kyselina acetoctová (kys. 3-oxobutanová) je slabá oxokyselina. Její konstitučný vzorec je CH3COCH2COOH. V praxi se můžeme setkat spíše s názvem její soli – acetacetát. Kyselina acetoctová může volně dekarboxylovat na aceton nebo pod vlivem enzymu β-hydroxybutyrátdehydrogenáza být přeměněna na β-hydroxybutyrát.

Acetacetát je produktem ketogeneze nebo může taky vzniknout při metabolismu vybraných biogenních aminokyselin. Nadbytek acetyl-CoA je v játrech přeměněn na ketolátky (acetacetát, aceton a β-hydroxybutyrát). Játra nejsou schopna tyto látky metabolizovat a jejich utilizace probíha v extrahepatálních tkáních. Pod vlivem enzymu sukcinyl-CoA-acetacetáttransferasa je CoA přenesen na acetacetát za vzniku sukcinátu. Acetacetát-CoA vstupuje do β-oxidace a sukcinát do citrátového cyklu.

Acetacetát může být taky produktem metabolismu aminokyselin – leucin, tryptofan a tyrosin.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Galén, 2010. 508 s. ISBN 978-80-7262-702-8.