Kyselina ethylendiaminotetraoctová

From WikiSkripta

Heslo
EDTA
Chelát EDTA s iontem vápníku

EDTA a její soli jsou významné chelátory. S přechodnými kovy vytváří stabilní komplexy rozpustné ve vodě. Používá se také např. ke změkčování vody, neboť váže vápník a hořčík a vytváří s nimi rozpustné sloučeniny. V endodoncii se využívá pro odstranění anorganické složky smear layer při výplachu kořenových kanálků. Díky schopnosti vyvázat z roztoku vápenaté kationty slouží jako protisrážlivé činidlo v klinické biochemii. Užívá se též jako lék při otravách olovem a dalšími kovy.