Sprašná vrstva

From WikiSkripta

Heslo

Sprašná vrstva je 3−15 μm silná mikroskopická drť tvrdých zubních tkáních (organické i anorganické složky), mikroorganismů a nekrotické tkáně, která se usazuje v kavitě a stěnách kořenových kanálků po preparaci rotačními nástroji (endodontické ošetření, brousky, vrtáčky…).

Sprašnou vrstvu je téměř nemožné odstranit vodním sprejem. Její přítomnost ovlivňuje vazbu výplňových materiálů, protože v dentinu pokrývá vchody do dentinových tubulů. Proto je nutné ji odstraňovat před zhotovením fotokompozitních výplní leptáním kyselinou ortofosforečnou (37%), aby byla umožněna penetrace adheziva mezi sklovinná prismata a dentinové tubuly a tím zajištěna mikromechanická vazba.

Odkazy

Související články

Zdroj

  • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
  • STEJSKALOVÁ, Jitka, et al. Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2003. s. 105-108. ISBN 80-7262-225-0.