Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Zásady preparace zubních kavit

Z WikiSkripta

Obecné zásady preparace vystihují následující body: získání přístupu a otevření kazivé dutiny, preparace obrysu kavity a zajištění preventivní extenze (dnes se již preventivní extenze podle tzv. Pichlerova pravidla neprovádí), zakotvení výplně, zajištění rezistence zubu a výplně, odstranění změklého dentinu, úprava sklovinných stěn a hran, toaleta a kontrola kavity. [1] Mezi zásady preparace lze ještě zařadit tato doporučení: fixovat si při preparaci ruku, používat dokonalé chlazení nástrojů, používat ostré a vycentrované vrtáčky a brousky, při preparaci vrtáčkem nepáčit, okraje kavit by neměly zasahovat do artikulačně namáhaných míst, chránit okolní gingivu a sliznici dutiny ústní, používat ochranné prostředky jako jsou brýle, štít nebo rouška, aplikovat před preparací anestetikum (aspoň ho nabídnout). [2]

Získání přístupu a otevření kazivé dutiny[upravit | editovat zdroj]

Pro získání přístupu můžeme někdy potřebovat odstranit tzv. vrostlou gingivu v lokální anestezii. K tomu použijeme elektrokauter nebo ji odstraníme chirurgicky. Separovat námi ošetřovaný zub můžeme několika způsoby, a to buď pomocí klínků (náhlá separace), nebo pomocí gutaperči či vaty, které tam ponecháme do další návštěvy pacienta (pozvolná separace).

Kazivou dutinu otevíráme buď turbínou nebo mikromotorem s rychloběžným násadcem (červeným kolénkem) za použití diamantovaných brousků tvaru kuličky nebo hruštičky. U kazů okluzálních a krčkových otevíráme v místě léze. U kazů aproximálních ploch (je li sousední zub přítomen) otevíráme z okluze.

Preparace obrysu kavity a zajištění preventivní extenze[upravit | editovat zdroj]

Kavitu ohraničíme od zdravých tvrdých zubních tkání preparací obrysu kavity. Pro amalgám je nutné, aby byl obrys tvořen rovnými obloukovitě zahnutými liniemi bez jakýchkoliv ostrých úhlů. U pacientů s nedokonalou hygienou nebo s hlubokými fisurami rozšíříme preparaci i do habituálně nečistých míst, tedy i do zdravých tkání. Toto rozšíření se nazývá preventivní extenze.

Zakotvení (retence) výplně[upravit | editovat zdroj]

Zakotvení výplně se liší podle použitého materiálu na výplň a podle typu kavity. Při preparaci pro kompozit preparujeme miskovitou kavitu s oblými přechody mezi jednotlivými stranami kavity. Pro amalgám preparujeme skříňkovou kavitu s podsekřivinami umístěnými vždy na dvou protilehlých stranách (ne však na aproximálních stranách, protože by mohlo dojít k odštípnutí právě této části zubu). Podsekřiviny preparujeme "hruškou", který zajistí oblé přechody mezi pulpární a aproximálními stěnami kavity, což zamezí vrubovému pnutí v ostrých přechodech mezi jednotlivými hranami kavity. Preparace kuželíkem zvyšuje riziko perforace dřeňové dutiny, ostré přechody mezi stěnami způsobují vrubové pnutí. U kazů třetí a čtvrté třídy preparujeme z orální strany vždy pomocnou retenční kavitu zvanou rybina. Při preparaci kavity druhé třídy preparujeme ještě kolem gingiválního schůdku retenční drážky. Zakotvení výplně může být zajištěno i pomocí parapulpárních čepů či čepem v kořenovém kanálku.

Zajištění rezistence zubu a výplně[upravit | editovat zdroj]

Nikdy nesmíme ponechat po preparaci žádnou část skloviny nepodloženou zdravým dentinem nebo vypreparovat podsekřiviny pod aproximálními sklovinnými valy u premolárů a molárů. Všechny hrany musí být oblé a nesmí probíhat přes vrcholy hrbolků. Hloubku kavity určujeme podle použitého materiálu pro výplň (pro amalgám musí být hloubka minimálně 2 mm a při dostavbě hrbolku minimálně 3 mm), aby výplň odolala žvýkacímu tlaku.

Odstranění změklého dentinu[upravit | editovat zdroj]

Odstranění kariézního dentinu se provádí jak ručními, tak rotačními nástroji. Ruční preparace exkavátorem je šetrnější a výhodná zvláště při ošetřování bojácných pacientů (dětí). Z rotačních nástrojů použijeme mikromotor s modrým kolénkem. Preparaci provádíme kuličkovým tvrdokovovým vrtáčkem s chlazením. Po odstranění kazivého dentinu provedeme úpravu kavity fisurovým vrtáčkem v modrém kolénku.

Úprava sklovinných stěn a hran[upravit | editovat zdroj]

Úpravu sklovinných stěn a hran provádíme jemnými diamantovanými brousky upevněnými v mikromotoru s přímým násadcem (modré kolénko). Pro kompozit zešikmíme hrany skloviny do úhlu přibližně 45° pro amalgám se snažíme dodržovat pravý úhel mezi stěnou kavity a povrchem zubu.

Toaleta a kontrola kavity[upravit | editovat zdroj]

Kavitu před plněním vypláchneme vodou, abychom odstranili zbytky tvrdých zubních tkání zanechaných v kavitě při preparaci a sliny. Poté ji lehce vysušíme. Na závěr zkontrolujeme pomocí sondy a zrcátka tvar kavity.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
  2. STEJSKALOVÁ, Jitka, et al. Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2003. ISBN 80-7262-225-0.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • STEJSKALOVÁ, Jitka, et al. Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2003. ISBN 80-7262-225-0.
  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.