Ošetření kazu

Z WikiSkript

Ošetření kazu I. třídy[upravit | editovat zdroj]

Vypreparujeme kavitu na okluzální straně zubu (O) tak, že zahrnuje jednak samotnou oblast zubního kazu, jednak i okolní rýhy pro zajištění preventivní extenze. Nikdy nepreparujeme tak, abychom ohrozili aproximální sklovinné valy či hrbolky.

  • Pro kompozitní výplň vypreparujeme skříňkovou kavitu se zaoblenými hranami pomocí fisurového vrtáčku ze zakulaceným koncem.
  • Pro amalgámovou výplň vypreparujeme podsekřivou kavitu se zaoblenými hranami pomocí fisurového vrtáčku a hruškového vrtáčku. Kavita pro amalgám musí mít minimálně hloubku 2 mm – 2,5 mm, která již umožňuje použití podložky.

Ošetření kazu II. třídy[upravit | editovat zdroj]

Výplň kavity II třídy.png

Vypreparujeme kavitu jak na aproximální tak okluzální ploše. Rozšíření na okluzální plochu děláme kvůli retenci výplně. Preparaci začínáme z okluze. Musíme vytvořit zaoblený pulpoaxiální a gingivální schůdek, aby nedocházelo k vrubovému pnutí a nedošlo k odlomení části výplně. U gingivy však gingivální schůdek preparujeme v pravém úhlu s axiální stěnou zubu. Pro správné ošetření kazu II. třídy je nutné vypreparovat dostatečnou axiální extenzi tak, aby bylo možné kontrolovat okraje kavity pouhým zrakem. Pro preparaci použijeme diamantový kuličkový brousek, fisurový vrtáček, špičku a hrušku (pro zajištění mechanické retence). K ošetření kazu II. třídy také můžeme někdy použít tzv. tunelovou preparaci. Tento způsob preparace lze použít pouze tehdy, pokud neohrozí stabilitu hrbolku a pokud nedojde k porušení dřeňové dutiny. Preparuje se z okluze pod určitým úhlem směřujícím k místu kazivého ložiska. Tento způsob preparace je nejšetrnější k tvrdým zubním tkáním.

  • Z výplňových materiálů se při ošetření kazu II. třídy používá nejčastěji amalgám pro svou vysokou odolnost (zde nevadí jeho neestetické vlastnosti). Je táké možné použít tzv. sendvičovou výplň (vrstvenou výplň) skládající se ze skloionomerního cementu a kompozitu.

Ošetření kazu III. třídy[upravit | editovat zdroj]

Preparaci kazu III. třídy začínáme vždy z orální strany. Pro zajištění retence a dobré adheze výplně zešikmíme sklovinu pod úhlem 45° na orální straně a pokud se při preparaci dostaneme na vestibulární plochu zubu, zešikmíme zde sklovinu pod úhlem přibližně 22°. Hlavně z estetických důvodů můžeme ponechat sklovinu na vestibulární ploše zubu nepodloženou dentinem. Výsledná kavita má miskovitý nebo skříňkovitý tvar.

Ošetření kazu V. třídy[upravit | editovat zdroj]

Preparací vytvoříme podsekřivou kavitu ledvinovitého tvaru se stejnou hloubkou v celém svém rozsahu. Výsledná kavita musí mít výbornou retenci.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • STEJSKALOVÁ, Jitka, et al. Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2003. ISBN 80-7262-225-0.
  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.