Podložka

Z WikiSkript

Funkce podložky[upravit | editovat zdroj]

 • Ochrana pulpy.
 • Náhrada dentinu (lepší když je výplň jen čistý amalgám bez podložky).
 • Absorbér stresu (u kompozitu – flow).

Pulpa je ohrožena:

 1. Při preparaci;
  • preparační trauma – přehřátí, tupý vrták, vysoké otáčky, vysoký tlak, dehydratace dentinu.
 2. Při aplikaci a tuhnutí výplně;
  • vysoký tlak (amalgám – malé cpátko),
  • kyselé pH (fosfátový cement při tmelení korunek a můstků),
  • obnažený dentin – z tubulů vytéká ven tekutina s bakteriemi – nemohou se dostat ven.

Praktické poznámky[upravit | editovat zdroj]

 1. Pokud ale nasazujeme korunku s fosfátovým cementem a při velkém tlaku natlačíme ještě volnou kys.fosforečnou do tubulů – korunku naplníme ještě cca 1/3 cementem, ale ne moc, aby nepřetékal.
 2. Používáme Adhesor normal s delší dobou tuhnutí.
 3. Korunku nasazujeme přiměřenou silou.
 4. Dehydratace – nepřesušovat dentin skloionomer, bondy.
 5. Volné monomery – cca 15 % zbude po polymerování (není, ale prokázána zvýšená nebezpečnost).
 6. Po ztuhnutí:
  • Mikronetěsnost – bakterie a jejich produkty mohou dráždit pulpu.
  • Pumping effect – malý pohyb výplně při kousání – chronické dráždění a odumření odontoblastů.
  • Vedení tepla – časem odezní.
  • Elektrogalvanické proudy – amalgám v blízkosti zlaté korunky (přítomnost více kovů v cavum oris).
  • Toxicita monomerů a vedlejších produktů polymerace.
  • Toxicita iontů z výplně (silikátové cementy, skloionomery – uvolnění iontů fluoru – minimální dráždění).

Ideální podložka[upravit | editovat zdroj]

 • Adhezivní – hermeticky uzavírá tubuly.
 • Nedráždivá.
 • Snadno aplikovatelná.
 • V barvě zubu.
 • Rtg kontrastní – Ca(OH)2 není vidět na RTG !!
 • Odolná tlaku i kyselinám Ca(OH)2 není odolný – musíme ho překrýt vhodnou podložkou.
 • S pozitivním vlivem na dentin – remineralizace.

Podložkové materiály – možnosti[upravit | editovat zdroj]

 • Pryskyřičné cementy – dnes se již mnoho nepoužívají, odolné vůči kyselinám, tlaku, zlomu, tahu, nemají antikariogenní účinky.
 • Fosfátový – prosvítá.
 • Polykaraboxylátový – nepoužíváme – pouze z ekonomických důvodů – dlouho tuhne, nízká odolnost, špatná manipulace.
 • Zinkoxideugenelový – jako podložka se nepoužívá (EBA) – tuhne dlouho, využití jako provizorium.
 • Ca(OH)2 – pouze jako podpodložka.
 • Skloionomer – adheze k dentinu, antikariogenní vlastnosti, demineralizace.

Kdy a pod jaký materiál[upravit | editovat zdroj]

Amalgám – kdy ANO[upravit | editovat zdroj]

 1. tepelný izolant,
  • hluboká kavita (caries ad pulpam proxima) při nepřítomnosti sklerotického dentinu,
  • Caries media – jednom místě je kaz více hluboký – podložka pouze na to jedno hlubší místo,
 2. elektrogalvanické proudy – různé kovy,
 3. ochrana tuhnoucího materiálu – Ca(OH)2,
 4. chráníme hlavně pulpální stěnu!

Nejlepší podložka pod amalgám: světlem tuhnoucí skloionomer.

 • Pevný hned po osvícení,
 • můžeme ihned kondenzovat,
 • antikariogenní,
 • odolný,
 • dobrá adheze,
 • rychlost,
 • snadnost aplikace.

AMALGÁM – kdy NE[upravit | editovat zdroj]

 1. Větší vzdálenost od pulpy.
 2. Sklerotický dentin na spodině.
 3. Kavita malého průměru.

Kompozit a podložka[upravit | editovat zdroj]

Podložka je kontraindikována:

 • Pokud aplikujeme podložku – bakterie způsobí odúmrť pulpy pod kompozitem.
 • Totální etching + totální bonding – všechno naleptat a všechno překrýt : bond zde slouží jako podložka.
 • Je-li jistota hermetického uzávěru okraje výplně (naleptaná sklovina) – IV. tř., malá I., III., II., VI.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • STEJSKALOVÁ, Jitka, et al. Konzervační zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2003. ISBN 80-7262-225-0.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. ISBN 80-247-0311-4.