Latinská syntax

Z WikiSkript

V latinské lékařské terminologii se běžně nesetkáváme s dějovými větami, takže situace stavby slovního spojení jsou zde poměrně jednoduché: podstatné jméno a přívlastek shodný, podstatné jméno a přívlastek neshodný, podstatné jméno-přístavek-imperativ slovesa a předmět. Přísudek a příslovečná určení se v lékařské terminologii nepoužívají.

Přívlastek shodný[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o spojení substantiva s adjektivem, které se s podstatným jménem, na kterém závisí, shoduje ve všech mluvnických kategoriích, tj. pád, číslo a rod.

Přívlastek neshodný[upravit | editovat zdroj]

Spojení dvou podstatných jmen je nejčastěji tvořeno tak, že druhé podstatné jméno je v genitivu a nic nevypovídá o mluvnických kategoriích substantiva, na kterém závisí. V latině se také často používá místo přivlastňovacího přídavného jména, jde o tzv. eponyma (př. tendo Todari).

Příklady[upravit | editovat zdroj]

vagina synovialis tendinis capitis longi musculi bicipitis brachii (synoviální pochva šlachy dlouhé hlavy dvojhlavého svalu paže)

 • "vagina" je řídící substantivum v nominativu
 • "synovialis" (synovialis, -e) je přívlastek shodný, má shodné mluvnické kategorie se substantivem "vagina", na kterém závisí
 • "tendinis" (genitiv od tendo, -inis, f.) je přívlastkem neshodným, který závisí na substantivu "vagina"
 • "capitis" (genitiv od caput, -itis, f.) je přívlastkem neshodným, který závisí na substantivu "tendinis"
 • "longi" (longus, -a, -um) je přívlastek shodný, má shodné mluvnické kategorie se substantivem "capitis", na kterém závisí
 • "musculi" (genitiv od musculus, -i, m.) je přívlastek neshodný, který závisí na substantivu "capitis"
 • "bicipitis" (biceps) je přívlastek shodný, má shodné mluvnické kategorie se substantivem "musculi", na kterém závisí
 • "brachii" (genitiv od brachium, -i, n.) je přívlastek neshodný, který závisí na substantivu "musculi"

vagīna synoviālis commūnis tendinum mūsculōrum abductoris pollicis longī et extensoris pollicis brevis (společná synoviální pochva šlach svalů dlouhého odtahovače palce a krátkého natahovače palce)

 • vagina je řídící substantivum v nominativu
 • synovialis (synovialis, -e) je přívlastek shodný, má shodné mluvnické kategorie se substantivem vagina, na kterém závisí
 • communis (communis, -e) je také přívlastek shodný
 • tendium (genitiv plurálu od tendo, -inis, f.) je přívlastek neshodný, který závisí na substantivu vagina
 • musculorum (genitiv plurálu od musculus, -i, m.) je přívlastek neshodný, který závisí na substantivu tendinum
 • abductoris (genitiv od abductor, -is, m.) je stejně jako extensoris přístavkem, má (až na číslo) shodné mluvnické kategorie jako musculorum
 • pollicis (genitiv od pollex, -icis, m.) je přívlastek neshodný, který závisí na substantivu abductoris
 • longi je přívlastek shodný, má stejné mluvnické kategorie jako pollicis
 • extensoris (genitiv od extensor, -is, m.) je stejně jako abductoris přístavkem, má (až na číslo) shodné mluvnické kategorie jako musculorum
 • brevis je přívlastek shodný, má stejné mluvnické kategorie jako extensoris

sub musculo flexore digitorum longo lateris sinistri (pod sval dlouhý ohýbač prstů levé strany)

 • "musculo" je řídicím substantivem v ablativu
 • "flexore" (ablativ od flexor, -is, m.) je přístavek, má tedy stejné mluvnické kategorie jako "musculo"
 • "digitorum" (genitiv plurálu od digitus, -i, m.) je přívlastek neshodný, který závisí na "flexore" či "musculo"
 • "longo" (longus, -a, -um) je přívlastek shodný, má shodné mluvnické kategorie se substantivem "flexore" či "musculo", na nichž závisí
 • "lateris" (genitiv od latus, -eris, n.) je přívlastek neshodný, který závisí na substantivu "flexore" či "musculo"
 • "sinistri" (sinister, -a, -um) je přívlastek shodný, má shodné mluvnické kategorie se substantivem "lateris", na kterém závisí

recipe duodeviginta grammata pulveris (vezmi osmnáct gramů prášku)

 • "recipe" je řídící sloveso v imperativu (inf. recipere)
 • "duodeviginta" je nesklonná číslovka
 • "grammata" (akuzativ plurálu od gramma, -atis, n.) je předmět, který závisí na "recipe"
 • "pulveris" (genitiv od pulvis, -eris, m./f.) je přívlastek neshodný, který závisí na "grammata"


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]