Hilum renale

From WikiSkripta

(Redirected from Ledvinný hilus)

Heslo
Hilum renale (pod číslem 9)

Místo na margo medialis ledviny, kde vstupují a vystupují cévy a odvodné cesty močové. Jeho vtažené místo, označované jako sinus renalis se nachází uprostřed vnitřního okraje ledviny. Do sinusu a hilu vstupuje a. renalis − ta svými větvemi ohraničuje kaudálně uloženou ledvinou pánvičku.


Odkazy

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.