Lipáza makroenzym

From WikiSkripta

Proces absorpce lipidů, struktura micely a chylomikronů

Makrolipáza (makroforma enzymu) byla prokázána u 2 ze 20 pankreatitid se zvýšenou hodnotou lipázy a tvořila 10–18 % celkové aktivity. Poprvé byla popsána v roce 1987 u non-Hodgkin lymfomu, kdy katalytická aktivita lipázy byla zvýšena v séru 7×. Výskyt makrolipázy je v mnoha případech provázen i makroamylázou či onemocněními autoimunitního charakteru, např. céliakií.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Reference[edit | edit source]

  • OITA, T, et al. Simultaneous presence of macroamylase and macrolipase in a patient with celiac disease. Rinsho Byori. 2003, vol. 51, no. 10, s. 14653196, ISSN 0047-1860. PMID: 14653196.
  • KEATING, JP, et al. Persistent hyperlipasemia caused by macrolipase in an adolescent. J Pediatr. 2002, vol. 141, no. 1, s. 129-31, ISSN 0022-3476 (Print), 1097-6833 (Electronic). PMID: 12091864.
  • TAES, YE, et al. Prolonged hyperlipasemia attributable to a novel type of macrolipase. Clin Chem. 2000, vol. 46, no. 12, s. 2008-13, ISSN 0009-9147 (Print), 1530-8561 (Electronic). PMID: 11106339.
  • OKUMURA, Y, et al. Macrolipasemia in Crohn's disease. Pancreas. 1998, vol. 46, no. 2, s. 205-10, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 9510145.
  • GULLO, L, et al. Unusual association of macroamylasemia and hyperlipasemia: report of two cases. Am J Gastroenterol. 1996, vol. 91, no. 11, s. 2441-2, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 8931441.
  • SELBERG, O, et al. Macrolipasaemia in a patient with pancreas divisum and acute abdominal pain: a case report. Scand J Clin Lab Invest. 1997, vol. 57, no. 5, s. 435-43, ISSN 0036-5513 (Print), 1502-7686 (Electronic). PMID: 9279970.