MediaWiki:Lékařská kalkulačka/Ethanol

From WikiSkripta

Výpočet metabolismu alkoholu. Rychlostní konstanta β má průměrnou hodnotu v populaci 0.17 ‰/hod., běžně se pohybuje v rozmezí 0.15–0.20 ‰/hod.[1][2].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Odkazy

Reference

  1. CROFF, Julie M., Micah L. HARTWELL a Ashleigh L. CHIAF. Feasibility and reliability of continuously monitoring alcohol use among female adolescents and young adults. Drug and Alcohol Review. 2020, roč. 7, vol. 40, s. 1143-1154, ISSN 0959-5236. DOI: 10.1111/dar.13045.
  2. MONTGOMERY, Mark R. a Mark J. REASOR. Retrograde extrapolation of blood alcohol data: An applied approach. Journal of Toxicology and Environmental Health. 1992, roč. 4, vol. 36, s. 281-292, ISSN 0098-4108. DOI: 10.1080/15287399209531639.