MediaWiki:Lékařská kalkulačka

From WikiSkripta

Dokumentace lékařských kalkulaček je zde: MediaWiki:Lékařská kalkulačka/dokumentace.

Nápověda pro používání lékařských kalkulaček je zde: Nápověda:Lékařské kalkulačky.

ABCD2 Score

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

ABR

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Antikoagulace (skóre HAS-BLED a CHA2DS2-VASc)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Apgar Score

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Body Mass Index

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

CSF

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Child-Pugh skóre

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Dusíková bilance

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

FLACC

Škála bolesti FLACC podle [2].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Full Outline of UnResponsiveness (FOUR score)

Full Outline of UnResponsiveness, škála poruchy vědomí dle [3].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Glasgow Coma Scale

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Heparinizace

Výpočet dávek heparinu k plné antikoagulaci, výpočet podle [4].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Iontová dysbalance

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Karotická stenóza

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Lightova kritéria

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

MAP (Mean arterial pressure, střední arteriální tlak)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Max heart rate

Výpočet teoretické maximální tepové frekvence podle věku, výpočet dle [5].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Metabolismus ethanolu

Výpočet metabolismu alkoholu. Rychlostní konstanta β má průměrnou hodnotu v populaci 0.17 ‰/hod., běžně se pohybuje v rozmezí 0.15–0.20 ‰/hod.[6][7].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

NIHSS

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Nutrice

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Odhad glomerulární filtrace

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Opiody přepočet dávky při rotaci a výpočet další dávky

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

PD-MCI

This element needs active JavaScript.

Perfuzor

Výpočet rychlostí při podávání léků perfuzorem či infuzní pumpou. Inspirováno [8].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Povrch těla

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

QMG (Quantiative Myasthenia Gravis Score)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

QTc interval

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Ranson Score

SCORE kardiovaskulární riziko a cévní věk

Srdeční osa

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Generátor skriptů do lékařské kalkulačky

Stará verze mobilních WikiSkript

Stará verze mobilních WikiSkript je k nalezení zde. Využívá syntaxe a knihoven frameworku jQueryMobile.


Odkazy

Externí odkazy

Reference

  1. KELBICH, Petr, Aleš HEJČL a Iva Selke KRULICHOVÁ. Coefficient of energy balance, a new parameter for basic investigation of the cerebrospinal fluid. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2014, roč. 7, vol. 52, s. ?, ISSN 1437-4331. DOI: 10.1515/cclm-2013-0953.
  2. PLEVOVÁ, Ilona, Regina SLOWIK a Jarmila KULHÁNKOVÁ, et al. Hodnocení bolesti u dětí. Využití nástrojů v ošetřovatelské praxi. Pediatrie pro praxi [online]. 2012, roč. 13, vol. 3, s. 195, dostupné také z <https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/03/12.pdf>. ISSN 1803-5264. 
  3. WIJDICKS, Eelco F. M., William R. BAMLET a Boby V. MARAMATTOM. Validation of a new coma scale: The FOUR score. Annals of Neurology. 2005, roč. 4, vol. 58, s. 585-593, ISSN 0364-5134. DOI: 10.1002/ana.20611.
  4. MARINO, Paul. Marino's the ICU Book. - vydání. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 1059 s. ISBN 9781451188691.
  5. TANAKA, Hirofumi, Kevin D MONAHAN a Douglas R SEALS. Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology. 2001, roč. 1, vol. 37, s. 153-156, ISSN 0735-1097. DOI: 10.1016/s0735-1097(00)01054-8.
  6. CROFF, Julie M., Micah L. HARTWELL a Ashleigh L. CHIAF. Feasibility and reliability of continuously monitoring alcohol use among female adolescents and young adults. Drug and Alcohol Review. 2020, roč. 7, vol. 40, s. 1143-1154, ISSN 0959-5236. DOI: 10.1111/dar.13045.
  7. MONTGOMERY, Mark R. a Mark J. REASOR. Retrograde extrapolation of blood alcohol data: An applied approach. Journal of Toxicology and Environmental Health. 1992, roč. 4, vol. 36, s. 281-292, ISSN 0098-4108. DOI: 10.1080/15287399209531639.
  8. MERTA, Dušan. Infusion pump : Perfuzor [online]. [cit. 2024-01-30]. <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dusanmerta.infusionpumprate>.