MediaWiki:Lékařská kalkulačka/stránky

From WikiSkripta
 	<div data-role='page' id='ABCD2' data-theme='e'>
		<div id='ABCD2-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<h2>ABCD<sup>2</sup></h2>
		<p>Skóre pro hodnocení rizika mozkového infarktu po tranzitorní ischemické atace.</p>
		<form data-theme='e'>
			<fieldset id='ABCD2-vek' data-role='controlgroup'>
				<legend>Pacient 60 let starý nebo starší?</legend>
				<input type='radio' name='ABCD2-vek' id='ABCD2-vek-0' value='0' checked='checked' />
				<label for='ABCD2-vek-0'>ne</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-vek' id='ABCD2-vek-1' value='1' />
				<label for='ABCD2-vek-1'>ano</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='ABCD2-tlak' data-role='controlgroup'>
				<legend>Krevní tlak při příjmu vyšší nebo roven 140/90 mmHg?</legend>
				<input type='radio' name='ABCD2-tlak' id='ABCD2-tlak-0' value='0' checked='checked' />
				<label for='ABCD2-tlak-0'>ne</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-tlak' id='ABCD2-tlak-1' value='1' />
				<label for='ABCD2-tlak-1'>ano</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='ABCD2-priznaky' data-role='controlgroup'>
				<legend>Klinický charakter:</legend>
				<input type='radio' name='ABCD2-priznaky' id='ABCD2-priznaky-2' value='2' />
				<label for='ABCD2-priznaky-2'>postižení mluvy s hemiparézou</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-priznaky' id='ABCD2-priznaky-1' value='1' />
				<label for='ABCD2-priznaky-1'>postižení mluvy bez hemiparézy</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-priznaky' id='ABCD2-priznaky-0' value='0' checked='checked' />
				<label for='ABCD2-priznaky-0'>jiné</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='ABCD2-trvani' data-role='controlgroup'>
				<legend>Trvání příznaků:</legend>
				<input type='radio' name='ABCD2-trvani' id='ABCD2-trvani-2' value='2' />
				<label for='ABCD2-trvani-2'>déle než 60 min</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-trvani' id='ABCD2-trvani-1' value='1' />
				<label for='ABCD2-trvani-1'>10 min až 59 min</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-trvani' id='ABCD2-trvani-0' value='0' checked='checked' />
				<label for='ABCD2-trvani-0'>méně něž 10 min</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='ABCD2-diabetes' data-role='controlgroup'>
				<legend>Diabetes:</legend>
				<input type='radio' name='ABCD2-diabetes' id='ABCD2-diabetes-0' value='0' checked='checked' />
				<label for='ABCD2-diabetes-0'>ne</label>
				<input type='radio' name='ABCD2-diabetes' id='ABCD2-diabetes-1' value='1' />
				<label for='ABCD2-diabetes-1'>ano</label>
			</fieldset>
		</form>
		<div data-theme='e'><b>Výsledek</b>:
			<span id='ABCD2-result'>0</span>
			<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a>
		</div>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->

 	<div data-role='page' id='Apgar' data-theme='e'>
		<div id='Apgar-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<h2><a data-ajax='false' href='http://m.wikiskripta.eu/index.php?title=Sk%C3%B3re_podle_Apgarov%C3%A9'>Skóre podle Apgarové</a></h2>
		<p>Skóre se hodnotí v 1., 5. a 10. minutě po porodu a jako výsledek se uvádí všechny tři hodnoty (max. 10-10-10). Prognosticky je důležitý výsledek v 5. minutě.</p>
		<form data-theme='e'>
			<fieldset id='apgar-kuze' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Vzhled a barva kůže</legend>
				<input type='radio' name='apgar-kuze' id='apgar-kuze-2' value='2' checked='checked' />
				<label for='apgar-kuze-2'>růžová</label>

				<input type='radio' name='apgar-kuze' id='apgar-kuze-1' value='1' />
				<label for='apgar-kuze-1'>akrocyanóza</label>

				<input type='radio' name='apgar-kuze' id='apgar-kuze-0' value='0' />
				<label for='apgar-kuze-0'>bledá nebo modrá</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='apgar-srdce' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Srdeční frekvence</legend>
				<input type='radio' name='apgar-srdce' id='apgar-srdce-2' value='2' checked='checked' />
				<label for='apgar-srdce-2'>srdeční frekvence >100/min.</label>

				<input type='radio' name='apgar-srdce' id='apgar-srdce-1' value='1' />
				<label for='apgar-srdce-1'>srdeční frekvence <100/min. (bradykardie)</label>

				<input type='radio' name='apgar-srdce' id='apgar-srdce-0' value='0' />
				<label for='apgar-srdce-0'>asystolie</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='apgar-dech' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Dýchání</legend>
				<input type='radio' name='apgar-dech' id='apgar-dech-2' value='2' checked='checked' />
				<label for='apgar-dech-2'>silný křik (eupnoe)</label>

				<input type='radio' name='apgar-dech' id='apgar-dech-1' value='1' />
				<label for='apgar-dech-1'>nepravidelné, pomalé (bradypnoe)</label>

				<input type='radio' name='apgar-dech' id='apgar-dech-0' value='0' />
				<label for='apgar-dech-0'>žádné (apnoe)</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='apgar-tonus' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Svalový tonus a svalová aktivita</legend>
				<input type='radio' name='apgar-tonus' id='apgar-tonus-2' value='2' checked='checked' />
				<label for='apgar-tonus-2'>aktivní pohyby</label>

				<input type='radio' name='apgar-tonus' id='apgar-tonus-1' value='1' />
				<label for='apgar-tonus-1'>slabá flexe končetin</label>

				<input type='radio' name='apgar-tonus' id='apgar-tonus-0' value='0' />
				<label for='apgar-tonus-0'>bez pohybu</label>
			</fieldset>
			<fieldset id='apgar-srdce' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Reakce na podráždění (grimasy při odsávání nosu)</legend>
				<input type='radio' name='apgar-reakce' id='apgar-reakce-2' value='2' checked='checked' />
				<label for='apgar-reakce-2'>kašel</label>

				<input type='radio' name='apgar-reakce' id='apgar-reakce-1' value='1' />
				<label for='apgar-reakce-1'>stažení nosu</label>

				<input type='radio' name='apgar-reakce' id='apgar-reakce-0' value='0' />
				<label for='apgar-reakce-0'>žádné</label>
			</fieldset>
			<div data-theme='e'><b>Výsledek</b>:
				<span id='Apgar-result'>10</span> (<span id='Apgar-interpretation'>normální novorozenec</span>)
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a>
			</div>
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='BMI' data-theme='e'>
		<div id='BMI-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<h2><a href='http://m.wikiskripta.eu/index.php?title=BMI'>BMI</a></h2>
		<form id='BMI-form' data-theme='e'>
			<label for='BMI-vyska' data-theme='e'>Výška</label>
			<input type='range' name='BMI-vyska' id='BMI-vyska' value='175' min='0' max='230' data-theme='e' />
			<br />
			<label for='BMI-vaha' data-theme='e'>Váha</label>
			<input type='range' name='BMI-vaha' id='BMI-vaha' value='70' min='0' max='250' data-theme='e' />
			<br />
			<div data-theme='e'>Body Mass Index:
				<span id='BMI-value'>23</span>
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a>
			</div>
			
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='Child' data-theme='e'>
		<div id='Child-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<form data-theme='e'>
			<fieldset id='bilirubin' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Celkový sérový bilirubin</legend>
				<input type='radio' name='bilirubin' id='bilirubin1' value='1' checked='checked' />
				<label for='bilirubin1'>< 34 μmol/l (< 2 mg/dl)</label>

				<input type='radio' name='bilirubin' id='bilirubin2' value='2' />
				<label for='bilirubin2'>34–50 μmol/l (2–3 mg/dl)</label>

				<input type='radio' name='bilirubin' id='bilirubin3' value='3' />
				<label for='bilirubin3'>> 50 μmol/l (> 3 mg/dl)</label>
			</fieldset>
			
			<fieldset id='albumin' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Sérová hladina albuminu</legend>
				<input type='radio' name='albumin' id='albumin1' value='1' checked='checked' />
				<label for='albumin1'>> 35 g/l</label>

				<input type='radio' name='albumin' id='albumin2' value='2' />
				<label for='albumin2'>28–35 g/l</label>

				<input type='radio' name='albumin' id='albumin3' value='3' />
				<label for='albumin3'>< 35 g/l</label>
			</fieldset>
			
			<fieldset id='INR' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>INR</legend>
				<input type='radio' name='INR' id='INR1' value='1' checked='checked' />
				<label for='INR1'>< 1,7</label>

				<input type='radio' name='INR' id='INR2' value='2' />
				<label for='INR2'>1,7–2,30</label>

				<input type='radio' name='INR' id='INR3' value='3' />
				<label for='INR3'>> 2,30</label>
			</fieldset>

			<fieldset id='ascites' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Ascites</legend>
				<input type='radio' name='ascites' id='ascites1' value='1' checked='checked' />
				<label for='ascites1'>žádný</label>

				<input type='radio' name='ascites' id='ascites2' value='2' />
				<label for='ascites2'>lehký</label>

				<input type='radio' name='ascites' id='ascites3' value='3' />
				<label for='ascites3'>středně až velmi závažný</label>
			</fieldset>

			<fieldset id='encefalopatie' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Jaterní encefalopatie</legend>
				<input type='radio' name='encefalopatie' id='encefalopatie1' value='1' checked='checked' />
				<label for='encefalopatie1'>žádný</label>

				<input type='radio' name='encefalopatie' id='encefalopatie2' value='2' />
				<label for='encefalopatie2'>lehký</label>

				<input type='radio' name='encefalopatie' id='encefalopatie3' value='3' />
				<label for='encefalopatie3'>středně až velmi závažný</label>
			</fieldset>
			<div data-theme='e'>
				Počet bodů: <span id='child-points'>5</span><br />
				Třída: <span id='child-class'>A</span><br />
				Jednoleté přežití: <span id='child-oneYearSurvival'>100 %</span><br />
				Dvouleté přežití: <span id='child-twoYearSurvival'>85 %</span><br />
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a><br />
			</div>
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='Clearance' data-theme='e'>
		<div id='Clearance-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<h2><a href='http://m.wikiskripta.eu/index.php?title=Kreatinin'>Clearance kreatininu</a></h2>
		<form id='Clearance-form' data-theme='e'>
			<fieldset id='Clearance-pohlavi' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Pohlaví</legend>
				<input type='radio' name='Clearance-pohlavi' id='Clearance-pohlavi-male' value='male' checked='checked' />
				<label for='Clearance-pohlavi-male'>mužské</label>
				<input type='radio' name='Clearance-pohlavi' id='Clearance-pohlavi-female' value='female' />
				<label for='Clearance-pohlavi-female'>ženské</label>
			</fieldset>
			<label for='Clearance-vek' data-theme='e'>Věk [roky]:</label>
			<input id='Clearance-vek' type='number' min='0' max='150' />
			<label for='Clearance-kreatinin' data-theme='e'>Sérový kreatinin [μmol/l]:</label>
			<input id='Clearance-kreatinin' type='number' min='0' max='200' />
			<div data-role='collapsible-set'>
				<div id='Clearance-CG' data-role='collapsible'>
					<h3>Odhad dle Cockrofta a Gaulta</h3>
					<label for='Clearance-vaha' data-theme='e'>Hmotnost [kg]:</label>
					<input id='Clearance-vaha' type='number' min='0' max='200' />
					<br />
					<div data-theme='e'>Clearance (Cockroft & Gault) [ml/s]:
					<span id='Clearance-result-CG'></span></div>
				</div><!-- /collapsible -->
				<div id='Clearance-MDRD' data-role='collapsible'>
					<h3>Odhad dle rovnice MDRD</h3>
					<label for='Clearance-urea' data-theme='e'>Sérová urea [mmol/l]:</label>
					<input id='Clearance-urea' type='number' min='0' max='200' />
					<label for='Clearance-albumin' data-theme='e'>Sérový albumin [g/l]:</label>
					<input id='Clearance-albumin' type='number' min='0' max='200' />
					<br />
					<div data-theme='e'>Clearance (MDRD) [ml/s]:
					<span id='Clearance-result-MDRD'></span></div>
				</div><!-- /collapsible -->
				<div data-theme='e'>Referenční meze: <span id='Clearance-idealni'></span></div>
				<br />
				
				<div data-theme='e'><a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a></div>
			</div><!-- /collapsible-set -->
			
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='GCS' data-theme='e'>
		<div id='GCS-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<h2><a href='http://m.wikiskripta.eu/index.php?title=Glasgow_Coma_Scale'>Glasgow Coma Scale</a></h2>
		<form data-theme='e'>
			<fieldset id='GCS-oci' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Otevření očí</legend>
				<input type='radio' name='GCS-oci' id='GCS-oci4' value='4' checked='checked' />
				<label for='GCS-oci4'>spontánní</label>

				<input type='radio' name='GCS-oci' id='GCS-oci3' value='3' />
				<label for='GCS-oci3'>na slovní podnět</label>

				<input type='radio' name='GCS-oci' id='GCS-oci2' value='2' />
				<label for='GCS-oci2'>na bolestivý podnět</label>

				<input type='radio' name='GCS-oci' id='GCS-oci1' value='1' />
				<label for='GCS-oci1'>bez reakce</label>
			</fieldset>
			
			<fieldset id='GCS-slova' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Slovní odpověď</legend>
				<input type='radio' name='GCS-slova' id='GCS-slova5' value='5' checked='checked' />
				<label for='GCS-slova5'>normální</label>

				<input type='radio' name='GCS-slova' id='GCS-slova4' value='4' />
				<label for='GCS-slova4'>zmatená</label>

				<input type='radio' name='GCS-slova' id='GCS-slova3' value='3' />
				<label for='GCS-slova3'>jednotlivá nesouvisející slova</label>

				<input type='radio' name='GCS-slova' id='GCS-slova2' value='2' />
				<label for='GCS-slova2'>nesrozumitelné zvuky</label>

				<input type='radio' name='GCS-slova' id='GCS-slova1' value='1' />
				<label for='GCS-slova1'>bez reakce</label>
			</fieldset>
			
			<fieldset id='GCS-motor' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
				<legend data-theme='e'>Motorická odpověď</legend>
				<input type='radio' name='GCS-motor' id='GCS-motor6' value='6' checked='checked' />
				<label for='GCS-motor6'>cílený pohyb podle instrukcí</label>

				<input type='radio' name='GCS-motor' id='GCS-motor5' value='5' />
				<label for='GCS-motor5'>lokalizace podnětu</label>

				<input type='radio' name='GCS-motor' id='GCS-motor4' value='4' />
				<label for='GCS-motor4'>úniková reakce</label>

				<input type='radio' name='GCS-motor' id='GCS-motor3' value='3' />
				<label for='GCS-motor3'>dekortikační reakce</label>

				<input type='radio' name='GCS-motor' id='GCS-motor2' value='2' />
				<label for='GCS-motor2'>decerebrační reakce</label>

				<input type='radio' name='GCS-motor' id='GCS-motor1' value='1' />
				<label for='GCS-motor1'>bez reakce</label>
			</fieldset>

			<div data-theme='e'>
				Počet bodů: <span id='GCS-points'>5</span><br />
				Výsledek: <span id='GCS-result'>plné vědomí, bez patologie</span><br />
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a><br />
			</div>
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='Povrch-tela' data-theme='e'>
		<h2>Povrch těla</h2>
		<div id='Povrch-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<form id='Povrch-form' data-theme='e'>
			<label for='povrch-vyska' data-theme='e'>Výška</label>
			<input type='range' name='povrch-vyska' id='povrch-vyska' value='175' min='0' max='230' data-theme='e' />
			<br />
			<label for='povrch-vaha' data-theme='e'>Váha</label>
			<input type='range' name='povrch-vaha' id='povrch-vaha' value='70' min='0' max='200' data-theme='e' />
			<br />
			<div data-theme='e'>Rovnice dle Du Bois:
				<span id='povrch-value'>1.848</span> m<sup>2</sup>
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a>
			</div>
			
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='Ranson' data-theme='e'>
		<div id='Ranson-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<form data-theme='e'>
			<fieldset id='Ranson-typ' data-role='controlgroup' data-type='horizontal' data-mini='true'>
				<legend>Pankreatitida:</legend>
				<input type='radio' name='Ranson-typ' id='Ranson-neobstrukcni' value='neobstrukcni' checked='checked' />
				<label for='Ranson-neobstrukcni'>Neobstrukční</label>

				<input type='radio' name='Ranson-typ' id='Ranson-obstrukcni' value='obstrukcni' />
				<label for='Ranson-obstrukcni'>Obstrukční</label>
			</fieldset>

			<legend>Při přijetí</legend>
			<input type='checkbox' name='Ranson-vek' id='Ranson-vek' class='custom' />
			<label for='Ranson-vek'><span id='Ranson-label-vek'>Věk > 55 let</span></label>

			<input type='checkbox' name='Ranson-WBC' id='Ranson-WBC' class='custom' />
			<label for='Ranson-WBC'><span id='Ranson-label-WBC'>Leukocyty > 16 gpt/l</span></label>
			
			<input type='checkbox' name='Ranson-glykemie' id='Ranson-glykemie' class='custom' />
			<label for='Ranson-glykemie'><span id='Ranson-label-glykemie'>Glykémie > 10 mmol/l</span></label>
			
			<input type='checkbox' name='Ranson-AST' id='Ranson-AST' class='custom' />
			<label for='Ranson-AST'><span id='Ranson-label-AST'>Sérová AST > 250 IU/l</span></label>
			
			<input type='checkbox' name='Ranson-LDH' id='Ranson-LDH' class='custom' />
			<label for='Ranson-LDH'><span id='Ranson-label-LDH'>Sérová LDH > 350 IU/l</span></label>

			<legend>Během prvních 48 hodin</legend>
			<input type='checkbox' name='Ranson-kalcemie' id='Ranson-kalcemie' class='custom' />
			<label for='Ranson-kalcemie'><span id='Ranson-label-kalcemie'>Kalcémie < 2,0 mmol/l</span></label>

			<input type='checkbox' name='Ranson-hematokrit' id='Ranson-hematokrit' class='custom' />
			<label for='Ranson-hematokrit'><span id='Ranson-label-hematokrit'>Snížení hematokritu o > 10 %</span></label>

			<input type='checkbox' name='Ranson-kyslik' id='Ranson-kyslik' class='custom' />
			<label for='Ranson-kyslik'><span id='Ranson-label-kyslik'>hypoxémie P</span><sub>O<sub>2</sub></sub> < 60 mmHg</label>

			<input type='checkbox' name='Ranson-BUN' id='Ranson-BUN' class='custom' />
			<label for='Ranson-BUN'><span id='Ranson-label-BUN'>BUN (Blood urea nitrogen) stoupl o více než 1,8 mmol/l po i.v. rehydrataci</span></label>

			<input type='checkbox' name='Ranson-BE' id='Ranson-BE' class='custom' />
			<label for='Ranson-BE'><span id='Ranson-label-BE'>Base excess < 4 mEq/l</span></label>

			<input type='checkbox' name='Ranson-tekutiny' id='Ranson-tekutiny' class='custom' />
			<label for='Ranson-tekutiny'><span id='Ranson-label-tekutiny'>Sekvestrace tekutin > 6 l</span></label>

			<div>
				Počet bodů: <span id='Ranson-points'>0</span><br />
				Závažná pankreatitida: <span id='Ranson-result'>nepravděpodobná</span><br />
				Statistická mortalita: <span id='Ranson-mortality'>2</span> %<br />
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a><br />
			</div>
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->
	<div data-role='page' id='QTc'>
		<div id='QTc-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<form id='QTc-form'>
			<label for='QT'>QT (ms)</label>
			<input type='range' name='QT' id='QTC-QT' value='380' min='240' max='540' />
			<br />

			<label for='QTC-RR'>RR (ms)</label>
			<input type='range' name='RR' id='QTC-RR' value='1000' min='200' max='3000' />
			<br />

			<label for='QTIC-BPS'>Frekvence (min<sup>-1</sup>)</label>
			<input type='range' name='BPS' id='QTC-BPS' value='60' min='20' max='300' />
			<br />
			<div>
				Bazett: <span id='QTc-Bazett'></span> ms<br />
				Fridericia: <span id='QTc-Fridericia'></span> ms<br />
				Sagie (Framingham Heart Study): <span id='QTc-Sagie'></span> ms<br />
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a>
			</div>
		</form>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->

	<div data-role='page' id='TEE' data-theme='e'>
		<div id='TEE-content' data-role='content' data-theme='e'>
		<h2>Celkový energetický výdej (nutriční bilance)</h2>

		<p>Výpočet odhaduje <b>celkový energetický výdej</b> (<i>total energy expenditure</i>, TEE) <b>hospitalizovaného</b> (!) pacienta<sup>[1]</sup>:</p>
<center><p>TEE = REE · AF · IF · TF </p></center>
		<ul>
			<li><b>REE</b> – klidový energetický výdej (<i>resting energy expenditure</i>), který se buď odhadne <i>Harrisovou-Benedictovou rovnicí</i>, nebo změří nepřímou kalorimetrií,</li>
			<li><b>AF</b> – faktor aktivity (<i>activity factor</i>)</li>
			<li><b>IF</b> – faktor stresu (<i>injury factor</i>)</li>
			<li><b>TF</b> – teplotní faktor (<i>temperature factor</i>)</li>
		</ul>
		<form id='TEE-form' data-theme='e'>
			<fieldset id='TEE' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
			<div data-role='collapsible-set'>
				<div data-role='collapsible' data-collapsed='false'>
					<h3>Klidový energetický výdej</h3>
					<fieldset id='TEE-druh-REE' data-role='controlgroup' data-theme='e' data-type='horizontal' data-mini='true'>
						<legend data-theme='e'>Způsob získání hodnoty klidového energetického výdeje:</legend>
						<input type='radio' name='TEE-druh-REE' id='TEE-druh-REE-HB' value='HB' checked='checked' />
						<label for='TEE-druh-REE-HB'>Odhad výpočtem</label>

						<input type='radio' name='TEE-druh-REE' id='TEE-druh-REE-IC' value='IC' />
						<label for='TEE-druh-REE-IC'>Měření</label>
					</fieldset>

					<div id='TEE-REE-field'>
						<fieldset id='TEE-REE-HB' data-role='controlgroup' data-theme='e'>
							<h4>Odhad klidového energetického výdeje výpočtem pomocí Harrisovy-Benedictovy rovnice</h4>


							<input type='radio' name='TEE-sex' id='TEE-sex-m' value='m' checked='checked' />
							<label for='TEE-sex-m'>muž</label>

							<input type='radio' name='TEE-sex' id='TEE-sex-f' value='f' />
							<label for='TEE-sex-f'>žena</label>

							<br />
							<label for='TEE-vyska' data-theme='e'>Výška (cm)</label>
							<input type='range' name='TEE-vyska' id='TEE-vyska' value='175' min='0' max='230' data-theme='e' />
							<br />
							<label for='TEE-vaha' data-theme='e'>Váha (kg)</label>
							<input type='range' name='TEE-vaha' id='TEE-vaha' value='70' min='0' max='250' data-theme='e' />

							<br />
							<label for='TEE-vek' data-theme='e'>Věk (roky)</label>
							<input type='range' name='TEE-vek' id='TEE-vek' value='65' min='0' max='100' data-theme='e' />
						</fieldset>
						<p>Odhadnutý klidový energetický výdej: <span id='TEE-REE-HB-result'>1466</span> kJ/den</p>
					</div> <!-- /TEE-REE-field -->
				</div><!-- /collapsible -->

				<div data-role='collapsible'>
					<h3>Faktor aktivity</h3>
					<input type='radio' name='TEE-AF' id='TEE-AF-1.3' value='1.3' checked='checked' />
					<label for='TEE-AF-1.3'>pacient mobilní i mimo lůžko (AF = 1,3)</label>

					<input type='radio' name='TEE-AF' id='TEE-AF-1.2' value='1.2' />
					<label for='TEE-AF-1.2'>pacient ležící pouze na lůžku, tam se pohybuje (AF = 1,2)</label>

					<input type='radio' name='TEE-AF' id='TEE-AF-1.1' value='1.1' />
					<label for='TEE-AF-1.1'>pacient ležíci na lůžku, kde se nepohybuje (AF = 1,1)</label>

					<input type='radio' name='TEE-AF' id='TEE-AF-0.9' value='0.9' />
					<label for='TEE-AF-0.9'>pacient na umělé plicní ventilaci (AF = 0,9; přístroj vykonává pohyby za něj)</label>
				</div><!-- /collapsible -->

				<div data-role='collapsible'>
					<h3>Faktor stresu</h3>
					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-bez-zateze' value='1' checked='checked' />
					<label for='TEE-IF-bez-zateze'>bez zátěže (1)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-mensi-operace' value='1.1' />
					<label for='TEE-IF-mensi-operace'>menší operace (1,1)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-vetsi-operace' value='1.2' />
					<label for='TEE-IF-vetsi-operace'>větší operace (1,2)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-lehka-infekce' value='1.2' />
					<label for='TEE-IF-lehka-infekce'>lehká infekce (1,2)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-stredni-infekce' value='1.4' />
					<label for='TEE-IF-stredni-infekce'>středně těžká infekce (1,4)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-tezka-infekce' value='1.8' />
					<label for='TEE-IF-tezka-infekce'>těžká infekce (1,8)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-trauma-skeletu' value='1.35' />
					<label for='TEE-IF-trauma-skeletu'>trauma skeletu (1,35)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-nepenetrujici-poraneni' value='1.35' />
					<label for='TEE-IF-nepenetrujici-poraneni'>nepenetrující poranění (1,35)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-uraz-hlavy' value='1.4' />
					<label for='TEE-IF-uraz-hlavy'>úraz hlavy (1,4)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-hlava-kortikoidy' value='1.6' />
					<label for='TEE-IF-hlava-kortikoidy'>úraz hlavy léčený kortikoidy (1,6)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-popaleniny-mene20' value='1.5' />
					<label for='TEE-IF-popaleniny-mene20'>popáleniny na méně než 20 % tělesného povrchu (1,5)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-popaleniny-20az40' value='1.85' />
					<label for='TEE-IF-popaleniny-20az40'>popáleniny na 20–40 % tělesného povrchu (1,85)</label>

					<input type='radio' name='TEE-IF' id='TEE-IF-popaleniny-vice40' value='1.95' />
					<label for='TEE-IF-popaleniny-vice40'>popáleniny na více než 40 % tělesného povrchu (1,95)</label>
				</div><!-- /collapsible -->

				<div data-role='collapsible'>
					<h3>Faktor teploty</h3>
					<input type='radio' name='TEE-TF' id='TEE-TF-37' value='1' checked='checked' />
					<label for='TEE-TF-37'>37 °C (1,0)</label>

					<input type='radio' name='TEE-TF' id='TEE-TF-38' value='1.1' />
					<label for='TEE-TF-38'>38 °C (1,1)</label>

					<input type='radio' name='TEE-TF' id='TEE-TF-39' value='1.2' />
					<label for='TEE-TF-39'>39 °C (1,2)</label>

					<input type='radio' name='TEE-TF' id='TEE-TF-40' value='1.3' />
					<label for='TEE-TF-40'>40 °C (1,3)</label>
				</div><!-- /collapsible -->
			</div><!-- /collapsible-set -->
			</fieldset>
			<h3>Výsledek</h3>
			<div data-theme='e'><b>Celkový energetický výdej</b>:
				<span id='TEE-result'>1905</span> kJ/24 hod
				<a href='#' data-rel='back' style='float: right'>Zavřít</a>
			</div>
		</form>
		<h3>Poznámky</h3>
		<ul>
			<li>Malnutrice výrazně negativně ovlivňuje pacienta. Negativní energetická bilance zhoršuje hojení, zvyšuje riziko infekce, svalové atrofie, dekubitů a dalších komplikací. Naopak rychle podaná velká energetická nálož může způsobit třeba zvýšenou produkci CO<sub>2</sub> a tím respirační insuficienci<sup>[1]</sup>. Je proto nutné pacienta vyživovat adekvátním množstvím energie.</li>
			<li>Enterální výživa je fyziologičtější než parenterální<sup>[1]</sup>; parenterální výživa by měla být zahájena při kontraindikacích enterální. Je fyziologičtější používat all-in-one (AIO) nutriční roztoky než dělenou výživu<sup>[1]</sup>. (Při podání aminokyselin bez současného podání sacharidů a tuků se aminokyseliny nespotřebují na proteosyntézu, ale na glukoneogenezi atp.)</li>
			<li>Rovnice odhadující klidový energetický výdej pacienta jsou jen orientační. Nejpřesnější je právě Harrisova-Benedictova, která je i tak nepřesná v 39 % případů<sup>[2]</sup>. Přesná je nepřímá kalorimetrie<sup>[1],[2]</sup>.</li>
		</ul>
		<h3>Reference</h3>
		<ol><small>
			<li id='cite-Krizova'>KŘÍŽOVÁ, Jarmila. Diferenciální diagnóza poruch výživy [přednáška k předmětu Interna předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 20. 5. 2014.</li>
			<li id='cite-Boullata'>BOULLATA, Joseph, Jennifer WILLIAMS a Faith COTTRELL, et al. Accurate determination of energy needs in hospitalized patients. J Am Diet Assoc [online]. 2007, vol. 107, no. 3, s. 393-401, ISSN 0002-8223. PMID: <a href='https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17324656'>17324656</a>.</li>
		</small></ol>
		</div><!-- /content -->
	</div><!-- /page -->