MediaWiki:Lékařská kalkulačka/dokumentace

From WikiSkripta

Lékařská kalkulačka umožňuje vkládat do článků interaktivní prvky, které provádí výpočty podle zadaných informací.

Načtení knihoven

Pokud je na stránce html prvek se třídou lekarska_kalkulacka, skript MediaWiki:Common.js se pokusí najít skript, který se jmenuje podle id tohoto prvku. Hledá jej jako podstránku MediaWiki:Lékařská kalkulačka.

Zajišťuje to tato jeho část: $( '.lekarska_kalkulacka').each( function() { var idName = $( this ).attr( 'id' ); var scriptUrl = mw.config.get("wgServer") + mw.config.get("wgScriptPath") + '/index.php?title=MediaWiki:L%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1_kalkula%C4%8Dka/' + idName.replace( 'lekarska_kalkulacka_', '') + '.js&action=raw&ctype=text/javascript'; mw.loader.load( scriptUrl ); });

Název kalkulačky

Název kalkulačky je určen nĕkolika podmínkami:

  • Musí fungovat jako podstránka MediaWiki:Lékařská kalkulačka, nesmí tedy obsahovat znaky :, / (w:en:Wikipedia:Page_name).
  • Musí fungovat jako id html tagu. Speciální znaky, interpunkce, diakritika a jsou tedy nežádoucí.
  • K id html tagu je připojen text lekarska_kalkulacka_. Z názvu id tagu je získán název kalkulačky pomocí znaku podtržítka (_). Součástí názvu kalkulačky tedy nesmí být ani podtržítko, ani mezera. Místo toho doporučujeme např. spojovník (-).

Jako příklad je název MediaWiki:Lékařská kalkulačka/Child-Pugh. JavaScript se pak jmenuje MediaWiki:Lékařská kalkulačka/Child-Pugh.js.

HTML stránka

Wikiengine vypouští nĕkteré tagy. Proto nelze použít tagy p a span.

  • Místo tagu p použij tag paragraph.
  • Místo tagu span použij např. tag resValue.
  • Místo tagu br použij např. tag breakline.
  • Místo tagu div použij např. tag division.
  • Místo tagu ol použij např. tag orderedlist.

O zámĕnu se musí postarat JavaScript po generování html kódu.

JavaScript

JavaScript je podstránkou MediaWiki:Lékařská kalkulačka se stejným názvem jako html stránka, ovšem s připojeným .js. Tedy např. MediaWiki:Lékařská kalkulačka/Child-Pugh.js.