MediaWiki:Lékařská kalkulačka/FLACC

From WikiSkripta

Škála bolesti FLACC podle [1].

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Odkazy

Reference

  1. PLEVOVÁ, Ilona, Regina SLOWIK a Jarmila KULHÁNKOVÁ, et al. Hodnocení bolesti u dětí. Využití nástrojů v ošetřovatelské praxi. Pediatrie pro praxi [online]. 2012, roč. 13, vol. 3, s. 195, dostupné také z <https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/03/12.pdf>. ISSN 1803-5264.