Metoprolol

From WikiSkripta


metoprolol
metoprololStátní úřad pro kontrolu léčiv: metoprolol
C07AB02
Strukturní vzorec metoprololu
Strukturní vzorec metoprololu
Eliminace Játra – cytochrom P-450 (izoenzym 2D6), eliminační poločas 3,5 hodiny
Indikace Arteriální hypertenze, některé tachykardie a extrasystolie
Kontraindikace AV blok 2.–3. stupně, bradykardie, sick-sinus syndrom a další
Nežádoucí účinky točení hlavy, bolesti hlavy, bradykardie, palpitace, posturální hypotenze, námahová dušnost, nausea a dyspepsie
Interakce antiarytmika a parasympatomimetika, antihypertenziva, léky působící na CNS, perorální antidiabetika, léky interagující s CYP2D6
Systematický název 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol

MetoprololStátní úřad pro kontrolu léčiv: Metoprolol je selektivní blokátor β1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. Jeho selektivita není úplná, zejména při dávkách nad 200 mg významněji blokuje i β2-receptory. Používá se především jako antihypertenzivum. Snižuje plazmatickou aktivitu reninu.

Zejména neretardované formy (metoprolol tartarát) se používají i k léčbě některých arytmií. Metoprolol snižuje tepovou frekvenci a počet komorových extrasystol. Propdloužením diastoly se zlepšuje perfuze a okysličení myokardu, proto je metoprolol indikován i při léčbě některých ischemických nemocí srdce (zejména anginy pectoris).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]