Mirtazapin

From WikiSkripta

Mirtazapin
MirtazapinMediately: Mirtazapin
N06AX11
Eliminace močí a stolicí, poločas 20–40 hodin
Indikace léčba epizod depresivní poruchy u dospělých
Nežádoucí účinky sedace, suchost v ústech, zvýšení chuti k jídlu a tělesné hmotnosti, závratě, únava
Interakce inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), indukce nebo inhibice CYP3A4
Chemická struktura Mirtazapine structure.svg
Systematický název 5-methyl-2,5,19-triazatetracyclo[13.4.0.02,7.08,13]nonadeka-1(15),8,10,12,16,18-hexaen
DrugBank ID 00370

Mirtazapin je antidepresivum, které blokuje α2-receptory na presynaptické membráně neuronů v CNS. Tím zvyšuje uvolňování noradrenalinu a serotoninu, což se v terapii deprese pozitivně projeví po jednom až dvou týdnech. Patří do skupiny antidepresiv s duálním účinkem, tzv. NaSSA (Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant). Běžná dávka je 15–45 mg jedenkrát denně.

Mezi typické nežádoucí účinky pro mirtazapin patří zvýšená chuť k jídlu, sedace a sucho v ústech. Naopak ve srovnání s antidepresivy typu SSRI a SNRI se méně často objevuje sexuální dysfunkce.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]