Smíšené nádory

Z WikiSkript

(přesměrováno z Nádory smíšené)

Smíšené nádory jsou nádorové proliferace buněk více histogenetických typů. Vznikají na podkladě nádorové transformace kambiální buňky, která má schopnost diferenciace ve více směrech – v jedné lézi se tak tvoří klony fenotypicky odpovídající více histogenetickým typům buněk, na rozdíl od teratomů pocházejí nádorově proliferující tkáně ze tkání s možným přirozeným výskytem v místě bujení a navíc je lze odvodit z jednoho zárodečného listu.

Dřívější teorie předpokládaly:

 1. simultánní transformaci dvou linií tkáňových buněk s různou diferenciací;
 2. kolisní mechanismus – vrůstání dvou transformovaných tkání do sebe (transformace nemusela být současná).

Smíšené nádory mohou být: (v každé skupině navíc jsou zástupci benigní i maligní)

 • epitheliální,
 • mesenchymové,
 • mesenchymoepitheliální.

Epitheliální smíšené nádory[upravit | editovat zdroj]

 • Benigní:
 1. Myoepitheliom – smíšený nádor potních a slinných žláz, častý je i v mléčné žláze, sestává ze dvou typů buněk:vývodové epitelie (cytokeratiny) a periferní myoepithelie (kontraktilní fibrily v plasmě – aktin, protein S 100).
 2. Adenolymfom (Whartinův nádor, cystadenoma lymphomatosum papillare)cysty vystlané dvěma vrstvami epitelu, které mají onkocytárně změněné eosinofilní buňky s jádry apikálně a sekreční buňky s jádry basálně. Často tvoří papilární formace. Ve stromatu je lymfatická tkáň (B-lymfocyty bez znaků nádorové proliferace).
 3. Benigní thymom – původní retikulární epithel thymu se diferencuje jinak k epidermoidnímu typu (kortikální varianta) nebo vřetenobuněčným směrem (medulární varianta). Ve stromatu je rovněž množství nenádorových lymfocytů (T-lymfocyty)
Warthinův nádor
 • Maligní:
 1. Adenoskvamosní karcinom – složka žlázová (tubulární) a povrchového epithelu (spinocelulární), obě mají znaky malignity, nádor se vyskytuje ve všech sliznicích, ale je vzácný, je třeba odlišit adenoakanthom, kde je maligní pouze složka žlázová (dlaždicová složka vzniká metaplasií).
 2. Mukoepidermoidní karcinom – složka epitheliální (spinocelulární) a žlázová (hlenotvorná), ve slinných žlázách.
 3. Smíšené ovariální karcinomy - někdy je v nádoru i více epitelových struktur: serózní, mucinózní, endometriální, světlobuněčný a Brennerův nádorový epitel

Mesenchymové smíšené nádory[upravit | editovat zdroj]

 • Benigní (souborně označované jako benigní mesenchymom):
  • vyskytují se jako vyslovené hamarcie v parenchymových orgánech (angiolipom, angiomyolipom v ledvině) a v měkkých tkáních (fibrosní hamartom).
 • Maligní (maligní mesenchymom):
  • vzácný nádor měkkých tkání starších lidí, obsahuje především diferenciaci fibrosarkomovou, dále chrupavčitou, rhabdomyosarkomovou a liposarkomovou.

Mesenchymoepithelové smíšené nádory[upravit | editovat zdroj]

 • Benigní:
  1. Fibroadenom – opouzdřený nádor mléčné žlázy (podobný nádor v ovariu se označuje jako adenofibrom), složku epithelovou tvoří dvojvrstevný vývodový epithel, složku vazivovou tvoří proliferující silně buněčné vazivo s hyalinisací základní hmoty, podle převahy proliferujícího epithelu nebo vaziva se rozlišuje fibroadenom perikanalikulární a intrakanalikulární.
  2. Adenomyom – ve stěně trávicí trubice.
 • Maligní:
  1. Adenosarkom – maligní pouze složka mesenchymová (mléčná žláza, ovarium), jsou-li maligní obě složky, jde o karcinosarkom.

Zvláštními případy jsou trifázický nefroblastom (Wilmsův tumor ledviny), pleomorfní adenom (myxochondroepitheliom slinných žlaz) a bifázický mesotheliom.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]