WikiSkripta:Pokyny pro přispěvatele

Z WikiSkript

Není-li uvedeno jinak, měly by příspěvky všude, kde je to možné, dodržovat Jednotné požadavky na rukopisy zasílané do biomedicínských časopisů: psaní a úprava biomedicínských publikací.

Úprava příspěvku[editovat zdroj]

Doporučená úprava článku pro WikiSkripta je popsána na stránce Ideální článek.

Podrobný návod pro tvorbu článků a řešení běžných situací naleznete zde: Nápověda:Jaké články patří do WikiSkript.

Zpracování citací[editovat zdroj]

Pro tvorbu citací doporučujeme použít nástroj Vytvořit citaci – tlačítko Citace.png nad editačním oknem.

Tip.png
Tip: Ušetřete si opisování údajů – stačí znát např. ISBN knihy nebo identifikační číslo článku z databáze PubMED

Pokud vkládáte citaci článku, můžete v databázi PubMED najít jeho identifikační číslo (PMID). V nástroji Vytvořit citaci pak stačí toto číslo vložit do okénka zcela dole a stisknout tlačítko Získat citaci pomocí PMID. Potřebné údaje se doplní automaticky. Stejně tak je přítomen i nástroj, který získá údaje pomocí identifikátoru DOI.

Vkládáte-li citaci knihy, vyplňte v odpovídajícím formuláři nástroje Vyplnit citaci mezinárodní identifikační číslo knihy ISBN – zpravidla jej najdete na zadní straně desek u čárového kódu nebo v tiráži. Stiskněte tlačítko Vyplnit ostatní údaje automaticky, systém se pokusí údaje o knize najít a doplnit. V tomto případě je ovšem třeba správnost a úplnost údajů zkontrolovat.

Tip.png
Tip: Ušetřete si opisování údajů – stačí znát např. ISBN knihy nebo identifikační číslo článku z databáze PubMED

Zpracování textu[editovat zdroj]

Pravopisná doporučení[editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce WikiSkripta:Pravopisná doporučení.

Typografická doporučení[editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce WikiSkripta:Typografická doporučení.

Obrázky[editovat zdroj]

  • Mikrofotografie, fotografie explantátů a obdobné obrázky by měly obsahovat vhodné měřítko.
  • Na žádost autora redakce zajistí překreslení nebo přepracování obrazové dokumetace.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nápověda:Obrázky.