Nikolského příznak

Z WikiSkript

Heslo

Nikolského příznak je typický pro pemphigus vulgaris a toxickou epidermální nekrolýzu (Lyellův syndrom).

Dělení:

  • přímý: Mírný tlak prstu na nepostiženou kůži vyvolá erozi (důvodem je vazba protilátek na desmosomy v okolí eroze).
  • nepřímý: Při zatlačení na kožní bulu se bula rozšíří do stran.


Použitá literatura

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2013. 502 s. ISBN 978-80-7262-898-8.