Nikotinamidadenindinukleotid

From WikiSkripta

Heslo
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce NADH, NADPH.
Oxidovaná (NAD+, nahoře) a redukovaná (NADH + H+, dole) forma nikotinamidadenindinukleotidu

Nikotinamidadenindinukleotid, NAD, a jemu strukturně podobný nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP), patří mezi nejvýznamnější koenzymy oxidoreduktáz. Oxidovaný a redukovaný stav se liší o dva elektrony (v reakcích mohou tedy oxidoreduktázy závislé na samotném NAD přenášet vždy jen sudý počet elektronů). Elektrony se přenášejí společně s protony (2 e- + 2 H+), popřípadě jako jiné redukční ekvivalenty; schematicky proto zapisujeme, že se oxidovaný a redukovaný stav liší o 2 H.