NADH, NADPH

Z WikiSkript

Struktura NADH
Struktura NADPH
Oxidace a redukce NAD

NADH a NADPH sú koenzymy oxidačno-redukčných reakcií v bunke. Sú to prenášači atómov vodíka vrátane elektrónov. Presnejšie, ak NAD+ alebo NADP+ akceptujú hydridový anión H, prijímajú dva elektróny a protón. Neskôr môžu tento hydridový anión predať inej molekule spolu s uvoľnením energie. Tvorba NADPH a NADH prebieha rôznymi nezávislými cestami, ktoré sú regulované.

NADPH (nikotinamidadenindinukleotidfosfát)[upravit | editovat zdroj]

Je to kofaktor anabolických reakcií (syntéza lipidov, nukleových kyselín), kde sa využíva ako redukovadlo. NADPH je redukovaná forma NADP+. Rozdiel medzi NADPH a NADH je v prítomnosti fosfátovej skupiny na druhom uhlíku ribózy, z čoho vyplývajú ich rozdielne vlastnosti a funkcie v bunke.

Vznik NADPH[upravit | editovat zdroj]

NADPH vzniká všeobecne v reakciách popísaných na obrázku, kde substrát odovzdá dva vodíkové atómy. Oxidovaná forma NADP+ následne príjme jeden vodíkový atóm a elektrón (hydridový ión), zatiaľ čo protón H+ z druhého atómu vodíka je uvoľnený do roztoku. Takto vzniknutá redukovaná forma NADPH vysokoenergetickou väzbou drží hydridový ión, ktorý následne daruje inej molekule a sama sa oxiduje späť na NADP+.

Rastliny[upravit | editovat zdroj]

V rastlinách je NADPH produkovaný v poslednom kroku svetelnej fázy fotosyntézy ferredoxín-NADP+ redukovadlom. Následne je NADPH použitý ako redukovadlo v biosyntetických reakciách v Calvinovom cykle. Pomáha premeniť oxid uhličitý na glukózu, a tiež sa podieľa na redukcii nitrátov na amoniak v rastlinách.

Funkcia[upravit | editovat zdroj]

Hlavným zdrojom redukovaného NADPH pre zvieratá a iné nefotosyntetizujúce organizmy je pentozofosfátovy cyklus. Fosfátová skupina, ktorú obsahuje NADPH, je ďaleko od oblasti prenosu elektrónov a nemá žiaden vplyv na tento proces. Dáva však molekule NADPH rozdielnu štruktúru ako NADH, a preto sa viaže na rozdielne enzýmy. NADPH spolupracuje predovšetkým s enzýmami anabolických reakcií, a takto dodáva elektróny s vysokým obsahom energie pre syntézu energeticky bohatých biologických molekúl. Takýmito procesmi sú syntéza lipidov (cholesterolu a mastných kyselín). NADPH je taktiež nevyhnutný pre vznik voľných radikálov v imunitných bunkách.

NADH (nikotínamidadenindinukleotid)[upravit | editovat zdroj]

Podobne ako NADPH, aj NADH slúži ako prenášač redukčných ekvivalentov. NADH sa využíva predovšetkým pri katabolických reakciách, kde sprostredkuje oxidáciu palív a prenáša elektróny do dýchacieho reťazca. Je tak nevyhnutný aj pre syntézu ATP. NADH sa nazýva tiež koenzým 1 a je to bežne v prírode sa vyskytujúca molekula.

Vznik a funkce NADH[upravit | editovat zdroj]

NAD figuruje v metabolizmu jako přenašeč elektronů z jedné reakce do druhé. NAD+ se v reakcích nachází ve svojí formě, kdy akceptuje elektron a redukuje se do NADH formy, které dál může fungovat jako donor elektronu. Tyto reakce jsou hlavní funkcí NAD a NADH. NADH taktéž plní funkci v katabolickém systému reakcí, které vytvářejí ATP z molekul potravy. V buňce se nachází přebytek NAD+ a NADPH+, což umožnuje buňce mít dostatek zásob oxidačního činidla jednak v podobě NAD+, taktéž ale redukčného činidla v podobě NADPH+. Molekuly NADH jsou rozpustné ve vodě a díky obsahu adeninu absorbují ultrafialové světlo.[1]

NAD oxidation reduction.svg


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]


Literatura[upravit | editovat zdroj]

  1. LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny, I. a II. díl. Druhé vydání. Nakladatelství Karolinum, 2009. s. 85–90. ISBN 978-80-246-1414-4.