Nitriturie

Z WikiSkript

Jako nitriturii označujeme nález dusitanů v moči. Nitriturie ukazuje na přítomnost bakterií v močových cestách (močové cesty jsou za normálních okolností sterilní) a bývá pozitivní u bakteriálních infekcí močových cest. Fyziologicky v moči nacházíme pouze dusičnany. Některé bakterie mají ale schopnost redukovat dusičnany v moči na dusitany.

Aby redukce mohla proběhnout, musí být splněno několik podmínek. Moč musí být dostatečně dlouhou dobu zadržena v močovém měchýři (uvádí se doba asi 4h). Dále musí být dostatek dusičnanů v moči, to znamená, že je dodržována normální dieta s příjmem zeleniny. Současně se musíme ujistit, že neprobíhá antibakteriální léčba.

Nitriturie je nepřímý ukazatel bakteriurie, Při pozitivitě testu na přítomnost dusitanů můžeme konstatovat bakteriurii, negativita testu však přítomnost bakterií zcela nevylučuje.