Obecné principy protinádorové léčby

Z WikiSkript

Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
 • před stanovením terapie je nutné stanovit si rámcový léčebný cíl
 • reálný cíl opravňuje i dočasné (případně trvalé) nežádoucí účinky terapie
 • obecně používáme termíny kurativa, paliace a symptomatologická léčba
 • někdy kurativní léčbou docílíme paliativní efekt, velmi zřídka paliativní léčbou docílíme kurativní efekt

Kurativní záměr[upravit | editovat zdroj]

 • léčba má pacienta vyléčit, zcela ho zbavit nádoru
 • vyléčení je ale vágní pojem, často může po dokonalé remisi přijít relaps, proto spíše hovoříme o léčbě prodlužující celkovou dobu přežití
 • terapie musí být radikální, dostatečně intenzivní
 • Adjuvantní léčba
  • léčba nastupující po kurativní primární léčbě (obvykle po chirurgické)
  • namířena proti skryté nádorové nemoci, pacient je z onkologického hlediska zdravý, ale předpokládáme existenci mikrometastáz
  • přínos adjuvance byl prokázán jen u některých karcinomů – prsu, GIT aj.
 • Neoadjuvantní léčba
  • likviduje velmi pravděpodobné systémové postižení
  • provádí se před eliminací primárního nádoru

Paliativní záměr[upravit | editovat zdroj]

 • hlavním cílem je zlepšení kvality života, jeho zachování nebo prevence výrazného zhoršení
 • vyléčení nelze předpokládat, ale prodloužení života je možné (někdy i na mnoho let)
 • zatím je to bohužel těžiště onkologické léčby
 • není to symptomatologická terapie, ani terminální léčba!

Symptomatologický záměr[upravit | editovat zdroj]

 • neovlivňujeme průběh nádorového onemocnění, ale jen zmírňujeme stávající obtíže

Léčebné modality[upravit | editovat zdroj]

 • onkologie využívá 5 modalit:
 1. chirurgie
 2. radioterapie
 3. chemoterapie (+ hormonální léčba)
 4. podpůrná léčba
 5. ostatní(fototerapie, imunoterapie, bioterapie, genová terapie, atd.)
 • účinky mají být buď:
  • lokální (radioterapie, chirurgie, fototerapie)
  • systémové (chemoterapie, imunoterapie, genová terapie)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Protinádorová terapie

Zdroj[upravit | editovat zdroj]