Obecné vlastnosti živých systémov

Z WikiSkript

Teória systému: (3 zložky):

 • látková,
 • energetická,
 • informačná.

Živé sústavy sú dynamické štruktúry, preto hovoríme o toku látok, toku energie a toku informácií.

Tok látok[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Chemické zloženie živej hmoty,
 • chemické premeny = metabolizmus,
 • štruktúra živej hmoty = priestorové usporiadanie makromolekúl.

Význam látok:

 • Voda: základné rozpúšťadlo (umožňuje dynamiku, transport a metabolizmus).
 • Ióny: aktivácia jednotlivých chemických zložiek.
 • Nukleové kyseliny: uchovávajú informačný materiál.
 • Proteíny: produkty genetických informácií.
  • enzýmy: špecificky katalyzujú metabolické reakcie.
  • receptory signálov (z vonkajšieho i vnútorného prostredia).
 • lipidy: štrukturálne členenie hmoty (vonkajšie i vnútorné membrány), alebo energetická rezerva.
 • sacharidy: hlavný zdroj energie.

Obecná štruktúra je bunka s jej vzájomnými interakciami medzi jednotlivými zložkami. Vnútorné prostredie bunky má polotekutý (fluidný) charakter, čo umožňuje všetky dynamické zmeny.

Tok energie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Zisk, prenos a využitie energie,
 • k toku slúžia enzýmy,
 • najmenej premenlivé bielkoviny sú históny (stabilita genetickej informácie) a a oxidoredukčné enzýmy (slúžia k uvoľňovaniu energie),
 • zdrojom energie sú produkty fotosyntézy (premena svetelnej energie na využiteľnú chemickú energiu),
 • univerzálny prenášač energie ATP (adenozíntrifosfát), viaže energiu v makroergických fosfátových väzbách,
 • živý organizmus je energeticky otvorený systém.

Tok informácií[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Prenos genetickej informácie, premena vo fenotypové znaky.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.