Obecné vlastnosti živých systémů

Z WikiSkript

Teorie systému: (3 složky):

 • látková,
 • energetická,
 • informační.

Živé soustavy jsou dynamické struktury, proto hovoříme o toku látek, toku energie a toku informací.

Tok látek[upravit | editovat zdroj]

 • Chemické složení živé hmoty,
 • chemické přeměny = metabolizmus,
 • struktura živé hmoty = prostorové uspořádání makromolekul.

Význam látek:

 • Voda: základní rozpouštědlo (umožňuje dynamiku, transport a metabolizmus).
 • Ionty: aktivace jednotlivých chemických složek.
 • nukleové kyseliny: uchovávají informační materiál.
 • Proteiny: produkty genetických informací.
  • enzymy: specificky katalyzují metabolické reakce.
  • receptory signálů (z vnějšího i vnitřního prostředí).
 • lipidy: strukturální členění hmoty (vnější i vnitřní membrány), anebo energetická rezerva.
 • sacharidy: hlavní zdroj energie.

Obecná struktura je buňka s jejími vzájemnými interakcemi mezi jednotlivými složkami. Vnitřní prostředí buňky má polotekutý (fluidní) charakter, co umožňuje všechny dynamické změny.

Tok energie[upravit | editovat zdroj]

Živý organismus je energeticky otevřený systém. Energie se tvoří enzymatickou přeměnou substrátů. Energie je následně skladována v makroergických fosfátových vazbách univerzálních přenašečů (např. adenosintrifosfát, ATP). Nejméně proměnlivé bílkoviny jsou histony (udržují stabilitu genetické informace) a oxidoredukční enzymy (k uvolňování energie).

Hydrolýza ATP

Tok informací[upravit | editovat zdroj]

Přenos genetické informace, přeměna ve fenotypové znaky.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.